https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/vannsenter-ill-2-–-Kopi-1.jpg

RIN-bedrifter oppfordres til vannsenter-støtte

avatarevuser
Oppdatert: 29 april 2020
Det mangler fortsatt 10 millioner kroner for å realisere etableringen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås, som har en total kostnadsramme på 50 millioner kroner. Nå går Rørinspeksjon Norge ut med en klar anmodning om støtte fra private selskaper som er medlemmer i Rørinspeksjon Norge, og som antas å være sentrale brukere av senteret og de tjenester senteret vil tilby. -RIN har i mer enn 12 år jobbet for etablering av et test- og øvingsfelt for ledningsnett. Dette ønsket er nå i ferd med å realisere seg men det mangler fremdeles noe midler for fullfinansiering av senteretableringen. Derfor ber vi om bidrag fra private selskaper som er medlemmer i RIN, sier styreleder Reidar Kveine. RIN sentralt har allerede bevilget en halv million kroner til etableringen, men vil oppfordre sine medlemsbedrifter til å gi et helt nødvendig bidrag for å realisere etableringen. I sitt brev til medlemsbedriftene i RIN anbefaler styret at medlemsbedrifter med inntil fem ansatte bidrar med 25.000 kroner, mens bedrifter med inntil 20 ansatte kan strekke seg til 50.000 kroner. Bedrifter med over 20 ansatte oppfordres til å bidra med 100.000 kroner. -Både lavere og høyere bidrag blir selvsagt mottatt med takk, og bidragene kan om ønskelig fordeles over to år, understreker styreleder Reidar Kveine. Senteret finansieres gjennom et spleiselag, der sentrale interessenter i vannbransjen mobiliserer ressurser. Staten, gjennom Kunnskapsdepartementet har bevilget 20 millioner kroner. De 10 største kommunene i landet, sammen med Norsk Vann har bevilget 12 millioner.  Senteret etableres i tilknytning til NMBU på Ås, og NMBU har gått inn med 15 prosent av aksjene. Universitetet stiller også den aktuelle tomta til disposisjon, og Ås kommune vil gjøre eksisterende ledningsnett på Campus Ås tilgjengelig for kurs og andre aktiviteter i regi av senteret. Private interesseorganisasjoner og bransjeleverandører har så langt gitt tilsagn om et bidrag på seks millioner, og nå mobiliseres det bredt for å framskaffe den resterende finansieringen på om lag 10 millioner kroner, bekrefter prosjektleder for senteret, Sjur Tveite. -Dette er midler som er helt nødvendig for etablering og utvikling av senteret, sier han. Senteret er etablert som et aksjeselskap med bred forankring i vannbransjen. Eiere med offentlig tilknytning har aksjemajoritet på 60 prosent, mens private aktører og interesseorganisasjoner har 40 prosent. Private aktører som så langt har bidratt betydelig økonomisk til etableringen er medlemmer i VA- og VVS produsentene, VVP, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørinspeksjon Norge, Norske Rørgrossisters Forening, Basal-gruppen, Brødrene Dahl, Krohne, Grundfos, Hallingplast, Pipelife, Uponor og Ulefos. Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, har i tillegg gått inn med aksjekapital. Prosjektleder Sjur Tveite håper nå på positiv respons blant annet fra sentrale rådgiverelskaper, flere av aktørene i entreprenørbransjen og andre leverandører i VA-bransjen. En tilsvarende henvendelse som RIN nå sender ut vil også gå ut mot disse aktørene, bekrefter Tveite. På vegne av RIN mener Reidar Kveine at bedrifter som bidrar til etablering også bidrar til et krafttak for vannbransjen og for samfunnet. Gevinsten kan tas ut blant annet i form av økt kompetanse hos medarbeidere og utvikling av metoder og teknologi knuttet til det norske ledningsnettet. Hver bedrift vil motta et synlig bevis på sin støtte i spleiselaget. Bedriftens logo vil bli en del av en egen «sponsor-vegg», og bedrifter som ønsker det kan også etter avtale med senteret markedsføre sin støtte på egne nettsider. Reidar Kveine og prosjektleder Sjur Tveite håper å kunne invitere en representant til åpningen av senteret fra alle bedrifter som bidrar til etableringen. En trinnvis utvikling av infrastruktur og leveranser skal tilpasses behovet både når det gjelder prioriterte leveranser og finansiering. Inntekter fra kurs, demonstrasjon av utstyr og løsninger samt FoU-prosjekter, teknologiutvikling og testing vil utgjøre det økonomiske fundamentet for senterets drift. Senteret skal etableres og utvikles basert på en drift som går i økonomisk balanse. Eventuelle overskudd vil benyttes for videreutvikling av virksomheten, opplyser Tveite. Leder for det nye senteret er ventet å være på plass tidlig i høst. Her kan laste ned brevet til RIN-bedrifter, bekreftelse på etableringsstøtte  og kortfattet informasjon om vannsenteret:   AS Brev private medlemmer RIN Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.one-pager.apr-20 Bekreftelse på etableringsstøtte til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur