https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-05-at-14.39.54-1.png

RIN avlyser kurs pga COVID-19-restriksjoner

avatarevuser
Oppdatert: 05 november 2020
Som en følge av ytterligere innstramninger fra regjeringen 05.11.20 har vi besluttet å avlyse alle kurs fremover!  Regjeringen har i dag kommet med ytterligere innstramninger for å redusere smittetallene av COVID-19. Det oppfordres blant annet til å holde seg mest mulig hjemme og unngå unødvendige innenlandsreiser.  Etter en totalvurdering ar vi i RIN kommet frem til at vi avlyser følgende kurs: Det er viktig for oss som organisasjon å ta vår del av det felles ansvaret for å hindre ytterligere spredning av coronaviruset i Norge. De fleste av kursdeltakerne arbeider innenfor det som defineres som samfunnskritiske tjenester, og en eventuell smittespredning som av at vi avholder kurs på nåværende tidspunkt, ser vi i styret på som svært uheldig. Dersom noen av de påmeldte deltakerne opplever problemer med utgåtte tjenestebevis er vi i styret av den oppfatning av at dette må kunne dokumenteres/forklares overfor eventuelle oppdragsgivere som en følge av avlyst kurs. Styret beklager selvsagt at kursene avlyses, men vi mener dette er det mest fornuftige, slik situasjonen er i Norge for tiden. Vi vil gjøre det vi kan for å sette opp nye kurs så snart vi får indikasjoner fra regjeringen om at det er forsvarlig å holde kurs. Styret vi også gjøre en fortløpende vurdering om hvilke av kursene våre som kan egne seg til digital gjennomføring. - Styret