https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/06/Legionella-1-1.jpg

Riktig spyling kan forhindre legionella

avatarevuser
Oppdatert: 11 juni 2021
Forskere ved NTNU i Trondheim jobber nå med å finne ut hvordan man kan forhindre legionella ved spyling av vannrør. Snart kommer en egen veileder om temaet. Det skriver NTNU på sine egne nettsider Cynthia Hallé er førsteamanuensis ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Målet er å finne den beste løsningen for å hindre legionellabakteriene i å etablere seg i vannrørene til badeanlegg og svømmehaller – men også for næringsbygg, offentlige bygg og private boliger. [caption id="attachment_8502" align="alignright" width="381"]
Cynthia Hallé er førsteamanuensis ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.[/caption] Et større forskningsprosjekt, som faggruppe vann og avløp ved institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU, gjør i samarbeid med blant annet amerikanske Water Reasearch Foundation (WRF), tester nå ut enkle grep for å hindre etablering av bakteriene. - Vi ønsker selvsagt å minimere risikoen for at legionellabakterien etablerer seg, sier førsteamanuensis Cynthia Halle -I dette prosjektet, som er initiert av AWF i samarbeid med NTNU og FHI, er målet å skape retningslinjer som beskriver hvordan man kan hindre at legionellabakteriene etablerer seg i vannrørene. Og når det ser ut til å kunne gjennomføres på en kostnadseffektivt og enkel måte, er prosjektet svært interessant for mange. Er spyling nok? Et av svarene forskerne leter etter er om det er biofilm på innsiden av rørene som bidrar til utvikling av legionella. Spørsmålet er om gjennomspyling er nok til å bli kvitt biofilmen eller om den bare kommer tilbake med mer legionella, forklarer Cynthia Hallé. I tillegg til spylefrekvens og vanntemperatur skal hun også undersøke ulike materialtyper på vannrørene. Det er vel kjent at legionellabakteriene trives best i temperaturer under 60 grader, og at det er krevende å bli kvitt den når den først er på plass i rørene. Det skal utføres en rekke prøver, og et av svarene er at biofilmen på innsiden av rørene inneholder legionellabakterier. Egen testrigg Testriggen som er bygd opp i Drikkevannslaboratoriet ser relativt krevende ut. En mengde kobberrør slynger seg oppover og nedover mellom gulv og tak. På hver side av riggen er det montert fire dusjbatterier med et dusjhode i enden.  Her kjøres testene som masterstudent Trine Krakk har ansvaret for. Vannprøvene analyseres før og etter, gjennomspyling på åtte minutter. - Jeg ønsker å finne ut og teste hvordan jevnlig gjennomspyling av rørene påvirker etablering og groing av legionella, sier masterstudent Trine Krakk. Målet med arbeidet er å utarbeide retningslinjer for driftere av bygg og anlegg, forteller Cynthia Hallé I tillegg til NTNU er også Trondheim kommune med som partner i prosjektet. Forskningsprosjektet strekker seg til 2023. (Kilder: NTNU og NemiTek)