https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/03/Hansteen-og-Norsk-Vann-3-Kopi-1.jpg

RIF vil framsnakke vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 19 mars 2015
Ved å synliggjøre de enorme utfordringene i denne delen norsk infrastruktur får disse sektorene også den oppmerksomhet de fortjener, sier hun. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen mener RIF gir et saklig bilde av forholdene i norsk vannbransje når vi bringer de to direktørene sammen for en samtale om veien videre. -Fokuset RIF har bidratt til betegner jeg som en god drahjelp for oss i vannbransjen, sier Hofshagen. Samtidig med at hele vannbransjen nå jobber knallhardt med omdømmebygging gir RIF kommunale avløpsanlegg tilstandskarakter 2. En to-er betyr at bruken er truet og at umiddelbar innsats er påkrevet.  Vannforsyningen får tilstandskarakter 3, - det vil si akseptabel standard men med store kostnader til vedlikehold og investeringsbehov i årene som kommer. Overholdelse av rensekrav er det viktigste vurderingskriteriet for standarden på avløpstjenestene. Kun halvparten av kommunene overholder alle kravene. Ledningsnettet har betydelige svakheter i form av manglende kapasitet til transport frem til renseanlegg. Kvaliteten på rørene er også varierende i en betydelig del av nettet og er ikke oppgradert i forhold til behovene. Risikerer sammenbrudd I rapporten som tar for seg norsk vannbransje står det at ledningsnettet i Norge er i så dårlig forfatning at vi kan risikere sammenbrudd og det er ikke sikkert alle i dette landet vil få rent vann i krana i morgen. Liv Kari Skudal Hansteen ønsker med de nedslående tallene å formidle at vannbransjen trenger mange dyktige fagfolk, og at norsk ungdom nå må se at det er en sektor som virkelig trenger dem.  Her er det en rekke spennende utfordringer, og det er en interessant jobb for alle som ønsker det, sier hun.-Når vannbransjen får henholdsvis 2 og 3 i sin tilstandsvurdering mener Skudal Hansteen at dette gjenspeiler en systemfeil i offentlig forvaltning. Det er også et signal om manglende offentlige prioriteringer for denne delen av infrastrukturen, sier hun. Økt samarbeid på tvers av kommunegrenser er helt nødvendig og det må satses sterkt ved utdanningsinstitusjonene enten det er fagskoler eller ved høyskoler og universiteter, blant annet på Ås og i Trondheim. God timing for Norsk Vann -Timingen for denne rapporten passer oss veldig godt for å synliggjøre de store investeringsbehovene og teknologiutviklingsbehovene vi har passer oss godt med tanke på den sterke rekrutteringskampanjen vi nå kjører i samarbeid med Innovasjon Norge, vannklyngene, RIF og andre organisasjoner, sier Norsk Vann direktør Toril Hofshagen. -Vi ser at vi nå er inne i en synlighetsperiode som norsk vannbransje trenger og som vi skal hilse velkommen. Dette trekker ikke ned omdømmet. Jeg mener det øker synligheten og min påstand er at det på sikt vil øke vårt omdømme, sier Hofshagen. Rapporten forplikter Hofshagen mener RIF rapporten forplikter også for norske rådgivere. -Hva kan rådgiverne nå bidra med i de ulike sektorer etter at de har satt en tilstandsvurdering? Hvordan kan rådgiverne bli mer innovative og være med å gjenoppbygge landet. Vi trenger en rådgiverbransje som kan vise sin nyskaperkraft og som kan bidra til erfaringsoverføring til nybegynnerne i egen bransje, utfordrer Hofshagen. -Vannbransjen er i ferd med å komme fram i dagslyset selv om vi jobber i det skjulte. På det feltet er det skjedd mye siden forrige State of the Nation i 2010, sier regiondirektør for Vann og avløp i Norconsult, og fagansvarlig vann og avløp i State of the Nation rapporten, Tom Baade Mathiesen. Arenaer for samarbeid -Det aller viktigste er at vi finner arenaer for samarbeid i bransjen. Nå må vi sammen starte et løp for økt rekruttering. Det tar 10 år fra en ungdom kommer i gang med utdanning til vedkommende er en fullbefaren rådgiver for bransjen. Derfor er det viktig at vi kommer i gang, understreker Baade Mathiesen. Toril Hofshagen gleder seg over økt søkning til fagmiljøene på ÅS og NTNU i Trondheim. Det betyr at trenden allerede er snudd. -Nå gjelder det å holde styringsfart. Det vil si at vi ikke må slappe av med alt vi jobber med innen utdanning og rekruttering, informasjon, omdømmebygging og teknologiutvikling. Nå må vi holde god fart inntil behovene er dekket, sier Hofshagen. Tom Baade Mathiesen mener det er viktig å huske at vann og avløp ikke er en infrastruktur alene. Ledningsnettet er tett knyttet opp mot veier og langs jernbanespor. Samarbeid innen samfunnskritisk infrastruktur er helt avgjørende. Da får vi et felles løft med veier og jernbane. Klimautfordringene tvinger oss til samarbeid i en stor sektor, sier Mathiesen.