https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/nytt-prosjekt-1.jpg

Revisjon av viktig manual

avatarevuser
Oppdatert: 18 oktober 2016
Norsk Vann skal i gang med revisjon av sin rapport 145/2005 «Inspeksjonsmanual for avløpssystemer». For RINs operatører innen rørinspeksjon er dette kanskje det viktigste dokumentet bransjen har for å forholde seg til.  Det mener faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl. -I rapporten beskrives i noe grad hvordan inspeksjonen skal gjennomføres, men primært angis feilgraderinger for en enhetlig rapportering, mener hun. Denne rapporteringsmanualen er nå over ti år gammel og det er blant annet behov for å oppdatere manualen med flere observasjoner for blant annet rapportering av nyanlegg og renoverte anlegg, i tillegg til at «veilederen» for utførelse av rørinpseksjon også vil innarbeides. (Norsk Vann rapport 83/1998). -Det er derfor svært viktig at alle landets rørinspektører engasjerer seg og sender inn innspill på utfordringer som må ivaretas bedre i den nye rapporteringsmanualen. Det er utrolig viktig at disse innspillene kommer NÅ, og ikke i sluttfasen av arbeidet, understeker Bergh Svedahl og Norsk Vanns Arnhild Krogh. Alle innspill mottas med takk og kan sendes direkte til RINs sekretariat v/post@rin-norge.no. Innspillene kan også sendes direkte leder av RINs arbeidgruppe for rørinpseksjon  ved Torkild Johnsrud. Adressen er  torkild.johnsrud@ringseptik.no, eller direkte til Hans Jørgen Haugen som vil være hovedansvarlig for revisjon av rapporten; hansj.haugen@asplanviak.no. Det er også mulig å ta en telefon for de som er mer komfortable med å snakke enn å skrive. Alle innspill vil også bli videresendt til Norsk Vann v/Arnhild Krogh for gjennomgang i arbeids- og styringsgruppa. -Husk at ingen sak er for liten, det er toget går, ikke la innspillene forbli på stasjonen, oppfordrer Martina Bergh Svedahl.