https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/04/Norsk-Rorteknikk-H2018-049-–-Kopi-2.jpg

Renser vannrør og anboringer uten oppgraving

avatarevuser
Oppdatert: 24 april 2019
Det er gått åtte år siden rørlegger Vidar Gullhav i Norsk Rørteknikk AS i Sandvika utenfor Oslo undret seg over hvordan han kunne finne en løsning på det økende problemet med tette anboringer som knyttet private stikkledninger til den offentlige rørledningen.  Rør-entusiasten, som har jobbet med rør i nærmere 50 år, har kommet et godt stykke på vei til en løsning. -Det handler om å eliminere behovet for graving og om å tenke nye metoder, sier Vidar Gullhav Metoden Gullhav har hatt suksess med, etter drøyt sju års testing og utforskning, er en rensemetode som eliminerer behovet for graving i åtte av 10 tilfeller. -Det betyr at huseier får tilbake vanntrykket til en langt lavere pris og det vil bli mindre behov for graving, som igjen resulterer i mindre skader i asfalt og vegbane.  Ved tradisjonell graving stenges vannet inn til huset og anboringen blir renset opp. Det vil si at all masse som renses har mulighet til å havne i hovedvannledningen. Norsk Rørteknikk benytter en metode under trykk, og massen som renses løs blir drenert ut. Dette minsker risikoen for urenheter i hovedvannledningen, som igjen kan føre til at siler og filtre tetter seg, forklarer Gullhav Forkontroll er nøkkelen Forkontrollen som firmaet utfører brukes som en takstrapport til forsikringsselskapene, samt at kunden får oversikt over stikkledningen sin og plassering av utvendig stoppekran.Forkontrollen inneholder blant annet kommunale tegninger, bilder, tekniske data og parametere. Om nødvendig tilbys rørinspeksjon av vannrørene, og rapport om dette sendes det aktuelle forsikringsselskapet. Med utgangspunkt i resultater fra forkontrollen utføres selve fjernrensingen. Banebrytende og besparende -Vi utfører jobben med å videreføre kundens vannledning ut til vår spesiallagde rigg. Fra «boreriggen» har vi mulighet til å styre vannmengde mens vi renser opp anboringen.  Vi har mulighet til å gå ut på inntil 80 meter fra hus til hovedledning, forteller Gullhav videre. Han mener metoden er banebrytende og svært besparende både for kunder, forsikringsselskaper og kommuner. -Her handler det om gravefri rensing av tette anboringer og stikkledninger, noe som har vært etterspurt i markedet i mange år. Fortsatt opplever vi at vår metode ikke er kjent blant takstmenn og fagfolk. Vi demonstrerer det gjerne for alle som er interessert, sier Gullhav, som planlegger en tur rundt om på Vestlandet for demonstrasjoner i løpet av sommeren. -Det mange ikke er klar over er at tette plastrør i de fleste tilfeller dekkes av innboforsikringen. Mange lever med dårlig vanntrykk unødvendig i mange år på grunn av kostnadene, men rør varer heller ikke evig, sier en engasjert Gullhav. Han nøler ikke med å hevde at NoDig-prinsippet og er langt mer skånsom og en rimeligere løsning enn tradisjonell metode med oppgraving av anboringen. [caption id="attachment_6249" align="alignleft" width="400"]
Det handler om gravefri rensing av tette anboringer og stikkledninger, noe som har vært etterspurt i markedet i mange år. -Fortsatt opplever vi at vår metode ikke er kjent blant takstmenn og fagfolk, sier rørlegger Vidar Gullhav i Norsk Rørteknikk AS.[/caption] -Vi har erfaring fra situasjoner hvor besparelsene har vært over 500.000, spesielt i sentrumsnære strøk. Før påske ble det utført en jobb i Jakob Aalls gate på Majorstua i Oslo, der 20 leiligheter delte 30 liter vann i minuttet. Da vi var ferdig, var vannmengden økt til 270 liter, sier en fornøyd Gullhav. En typisk enebolig kan ha fra 5-15 liter vann i minuttet, men når vi er ferdig så har kunden fra 180-250 liter, sier han Miljøvennlig rensing og renhold Med denne metoden handler det ikke bare om kostnad og tid, mener den entusiastiske gründeren. Også for samfunnet er det gevinster å hente, mener han. – Dette er en miljøvennlig teknikk. Her er det ingen bort- og tilkjøring av masser, ingen gravemaskinkjøring, ingen midlertidig omlegging av tilkomstveier. Rensemetoden tilfører ingen CO2-utslipp, og verktøyet går på oppladbare batterier. Uten gravearbeidssonene kan livet «gå som normalt» i boligområder, ved skoler, barnehager eller andre institusjoner. Norsk Rørteknikk AS har dessuten stort fokus på hygiene og renhold av utstyret og har derfor lagt til rette for at utstyret kan desinfiseres. Siden utstyret er tett og kobles direkte på stoppekranen, bruker vi damp mens utstyret sendes inn i rørsystemet, forklarer Gullhav. Bachelor-oppgave To studenter ved Høgskolen i Østfold har skrevet egen bachelor-oppgave om metoden, noe rørleggeren tilknyttet Rørkjøp og Rørinspeksjon Norge syns har vært både morsomt og spennende lesing. De gjorde en grundig jobb med å belyse utfordringer med konvensjonell metode for rensing av tette anboringsklammer og fjernrensingen som Norsk Rørteknikk har utviklet. De var i kontakt med en rekke kommuner, maskinentreprenører, forsikringsselskaper i arbeidet med oppgaven.  Studentene slår fast at Norsk Rørteknikk AS sin metode er mer effektiv på alle områder, sammenlignet med konvensjonell oppgraving. Det er også spesielt stor er gevinsten hvis man ser på CO2 utslippet. Ved et av prosjektene i Fredrikstad har studentene beregnet at det ved en gravejobb vil bli sluppet ut 1117,1 kg CO2 i drivstoff og produksjon av masse. Skulle Norsk Rørteknikk AS tatt jobben ville utslippet blitt på 106,1 kg CO2. Å grave er sløsing med tid, ressurser og penger, og er belastende for miljøet, mener de to studentene. Veien videre -Det har kostet og koster mye å drive med innovative løsninger både i direkte kostnader og ikke minst tidsbruk rundt utviklingen av utstyret. Det eneste tilskuddet til metodeutvikling vi har mottatt er et bidrag på 20.000 kroner fra Innovasjon Norge. Jeg vil hevde at vi har spart norske forsikringsselskaper, huseiere og enkelte kommuner for mange millioner kroner med vår metode. Målet vårt er å kunne få noe mer i støtte for å kunne løfte metoden enda et hakk høyere, sier Gullhav. Vi er i gang med å videreutvikle inspeksjonsmetoder av stikkledninger under trykk. Her er det et marked for å se på lekkasjer, finne bakkekraner og ikke mist avdekke defekte bakkekraner. Vi bruker aktivt 3D printer-teknologi i utviklingen av metoder for kamerainspeksjon, forteller Gullhav videre Norsk Rørteknikks nåværende hovedområde er Asker og Bærum kommuner, samt noe i andre deler av Akershus.-Ønsket vårt er selvsagt et større nedslagsfelt ettersom vi er svært mobile og regner oss som  eksperter på dette fagområdet. Takket være godt samarbeid med Gjensidige Forsikring har det Sandvika-baserte selskapet blant annet hatt flere oppdrag også på Vestlandet.