Rekordstor interesse for RIN-kurs

Det er rekordstor interesse for RINs kurs i rørinspeksjon og spyling som nå pågår i Drammen. -Aldri tidligere har det vært større interesse for deltakelse på kurs, opplyser styreleder i RIN, Peer-Christian Nordby, som selv er en av foredragsholderne under både rørinspeksjonskurset og spylekurset. -Vi er selvsagt glade for den store interessen, der det var satt av 25 plasser på hvert av kursene. Det viser at våre medlemmer fra hele landet er bevisst på å skaffe seg kompetanse for å utøve sitt yrke på en best mulig måte. -Ulempen er selvsagt at vi må operere med ventelister. 23 personer har stått på ventelista til spylekurset og 9 sto på ventelista til rørinspeksjonskurset. Nordby beroliger med at nye kurs allerede er under planlegging slik at alle som ønsker kan få gjennomført de kursene de ønsker. Kurs- og operatørbevis Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Når det gjelder spylekurset får også alle deltakere utstedt kursbevis, og operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. Rørinspeksjonskurset Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Spylekurset Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Informasjon om dato for de nye kursene vil bli lagt ut på RINs nettsider og FB-sider.