https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/11/Roboten-gjores-klar-for-a-sendes-opp-vannledningen-for-a-skjaere-ut-for-pakobling-til-stikkledning-–-Kopi.jpg

Hallingtreff 2018 fullbooket

avatarevuser
Oppdatert: 28 november 2017
For første gang blir det demonstrasjon av den nye anboringsroboten som er utviklet i det såkalte NoDig Challenge-prosjektet. Dette skjer under Hallingtreff 10.januar. En måned før det 21.Hallingtreff går av stabelen på Geilo er det fullbooket, og flere står på venteliste. Aldri tidligere i Hallingtreffs historie har interessen vært større, og arrangørene har fått et lite dilemma. Roboten ble første gang vist fram under Norsk Vanns årskonferanse i sommer, men under Hallingtreff er det planlagt å avholde en praktisk demo.  Selskapene Hawle Water Technology i samarbeid med Techni og Båsum Boring har utviklet en løsning for å gi boliger vanntilførsel uten å grave. Løsningen er en boremaskin som kan bæres ned i husets kjeller. Herfra borer man seg fram til hovedvannledningen. Boremaskinen suppleres av to verktøy som sendes inn i hovedvannledningen, nemlig en rørlogger som logger posisjonen til hovedvannledningen og sender informasjonen videre til borestrengen. Den spesialutviklede anboringsroboten ordner så en gravefri tilkobling til hovedvannledningen. På den måten reduseres inngrepet i infrastrukturen drastisk. Det er anslått en reduksjon i tidsforbruk på 50 prosent og reduksjon i kostnader med 40 prosent. CO2-utslippet forbundet med arbeidet reduseres med 90 prosent, ifølge Hawle. 265 deltakere - Vi  har et ønske om at Hallingtreff skal være et annerledes treff enn de store fagkonferansene med mange hundretalls deltakere i konferansesalen, sier markedsansvarlig ved Hallingplast AS, Sverre Tragethon.   2018-utgaven av Hallingtreff arrangeres på Ål og Geilo onsdag 10. til fredag 12.januar. Treffets første dag avvikles i Hallingplast sine lokaler på Kleivi Industripark på Ål, mens resten av konferansen arrangeres på Vestlia Resort på Geilo, og arrangørene har satt strek ved 265 deltakere, tidenes største deltakerantall. Kompetansedeling -På Hallingtreff legges det også stor vekt på at den enkelte deltager skal få dele sin kunnskap og kompetanse med andre i VA-miljøet, og det har alltid vært friske debatter og meningsutvekslinger både i grupper og i plenum. Takhøyden har vært stor, og i så måte er den nye konferansesalen på Vestlia Resort helt ideell sett i lys av denne visjonen, sier Tragethon med et smil. Det legges også opp til kunnskapsdeling i pausene hvor man kan diskutere med andre deltagere, samt med de drøyt 30 entreprenørene og leverandørene som stiller ut under Hallingtreff. VA-rådgivere leder konferansen -For første gang i Hallingtreffs historie blir konferansen ledet av to kvinnelige VA-rådgivere. Det er rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl som entrer podiet som møteledere. Borghild T. Folkedal har også ledet programkomiteen sammen med Sverre Tragethon, Roar Sannem og Odd Borgestrand. Årets treff arrangeres av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, og at treffet fortsatt skal framstå som VA-bransjens tankesmie. Ledningseiere dominerer Av de som har meldt seg på til 2018-treffet representerer nesten halvparten interkommunale selskaper eller kommuner. Det vil i praksis si ledningseiere. Entreprenørene stiller også sterkt med om lag 25 prosent, mens produsenter og leverandører utgjør snaue 15 prosent av deltakerne. Antallet rådgivere har økt jevnt og trutt de siste årene, og har nå passert 10 prosent. De siste prosentene fylles opp av grossister, politikere og presse. -At mange av Nordens fremste VA-eksperter velger å delta på Hallingtreff setter også stadig sterkere krav til arrangørene. Aktuelle foredrag, spennende og relevante utstillere og en hyggelig sosial ramme er viktige elementer for et vellykket treff, mener Sverre Tragethon.