https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/lekkasjesoker-holm-9-diff.jpg

Refleksjoner etter 11 år i LT-gruppa

avatarevuser
Oppdatert: 19 september 2015
-Det var rådgiver Arve Hansen som tok initiativet til etablering av en lekkasjegruppe i RIN i oktober 2004. Roy Bjelke ble foreslått som leder og dannet arbeidsgruppa sammen med Jens Kristensen, Kåre Aaby og Anders Mangseth, men Tore Berget, Per M. Isaksen og Terje Johansen var også med på ide-dugnaden. LT-gruppa ble godkjent på årsmøtet 30.-31. januar 2005, innleder Holm. -Selv meldte jeg meg på lekkasjegruppas forsøk på det det første fagtreffet i Sandefjord i mars 2005. Dette fagtreffet ble aldri gjennomført, og i frustrasjon over den trege starten var det flere som gikk ut av arbeidsgruppa etter kort tid. Starten på et engasjement -Denne situasjonen ble imidlertid starten på mitt engasjement i RIN sammenheng. Jeg ble spurt om å bli med på et nytt oppstartsmøte våren 2005 i Oslo VAV sine lokaler. Anders Mangseth var eneste gjenværende medlem i gruppa i tillegg til sekretær for RIN, Hans Jørgen Haugen. Nye medlemmer ble Ronny Steen Olsen og Tore Berget og jeg ble bedt om å ta ledervervet, forteller Arnt Olav Holm. Etter to kjappe fagtreff hos VAV med ide-dugnad både på arbeidsområder, arbeidsfordeling og veien videre for LT-gruppa stod Søgnetreffet 05 på agendaen. -Vi hadde samlet 30-40 mann med interesse for lekkasjesøk og trasepeiling fra Sør- og Østlandet, og klarte å skape entusiasme for faget. Jeg er i dag stolt over at vi klarte å innlemme «hele» Norge. Vi startet opp med fagtreff med fullt hus i Tromsø, og senere fulgte vi opp med treff i Bergen, Kristiansand, Oslo og i år i Stavanger. Operatørkurs 1 og 2 I Mars 2011 startet LT-gruppa med operatørkurs som var delt inn i kurs 1 og 2. Til sammen er det blitt avholdt 6 operatørkurs, og det er nå skrevet ut 75 operatørbevis, godkjent av Norsk Vann. -Det mener jeg det er grunn til å være stolt over på vegne av både LT-gruppa og RIN som helhet, sier Holm videre. Holm mener nærmere 300 RIN-medlemmer har deltatt på faggruppas kurs og faglige treff. I dag utgjør «den harde kjernen» om lag 50 operatører som hele tiden jakter på de gode metodene og de beste løsningene i faget. -En vesentlig faktor for suksessen for LT-gruppa ligger i samarbeidsmodellen som danner grunnlaget for Rørinspeksjon Norge.  Erfaringsutvekslingen mellom kommuner og private aktører er av stor verdi. At de ulike utstyrsleverandørene står sammen med oss er også av stor betydning, mener Holm. Vi skal heller ikke undervurdere den praktiske kompetansen som operatørene har gitt utstyrleverandørene. Det har vært med å videreutvikle utstyret. Den sosiale biten må heller ikke glemmes. I RIN-sammenheng er den sosiale delen selve limet i organisasjonen, mener Holm. Veien videre Nytt «Testfelt» ble presenter på Søgnetreffet i 2007. Det var Arnt Olav Holm som fremmet forslaget den gangen, og som nå kan bli realisert i et betydelig større omfang enn selve grunnideen. I februar 2008 ble det utarbeidet en kravspesifikasjon på Test og opplæringsfelt fra LT-gruppa. Denne må justeres til dagens behov med utstyr som pipe-mic og clamp-on måler. Noe er sikkert også blitt foreldet, antyder Holm. Han mener det er viktig at lekkasje og trykkgruppa blir tatt med på planleggingen av testfeltet videre. Kanskje det er tid for en ny «signingsferd» med LT -fagtreff rundt om i Norge?,spør han. Holm, som nå har gått ut av LT-gruppa, ønsker å takke alle i RIN –familien. En tidsepoke er over, selv om han vil fortsette i Vestfold Vann på deltid. -Medlemmene her har økt min kunnskap innen VA faget, og spesielt innen lekkasjefeltet, sier han. Den sosiale biten, med et nært vennskap til mange kolleger over hele landet, har vært en viktig årsak til mitt engasjementet i RIN, sier vannmannen Holm, som helt sikkert dukker opp der RIN-medlemmer samles, selv om han har overlatt gruppe-arbeidet til andre, og yngre krefter.