https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/09/DSC_0980-2-1.jpg

Rælingen best i Norge

avatarevuser
Oppdatert: 04 september 2019
Rælingen kommune er landets beste kommune innen norsk vannbransje, og ble tirsdag kveld hedret som årets beste kommune innen vann og avløp under årskonferansen til Norsk Vann.
Rælingen får prisen fordi kommunen har hatt best resultatutvikling i perioden 2014-2018. Kommunen har i mange år vært blant kommunene i Norge med best tjenestekvalitet og lave kostnader og gebyrer. Prisvinneren er «Årets bedreVANN-kommune» fordi de oppnår gode og kostnadseffektive løsninger gjennom interkommunalt samarbeid og egen målrettet innsats. Dette er til tross for landets strengeste rensekrav og omfattende rensebehov på råvannet fra Glomma. Kommunen har hatt en fornyelse av ledningsnettet på vann på 2,2 % og på avløp 1,9 % de siste 5 årene. Vanntapet er redusert fra 40 til 30 % i samme periode, og avbrudd i forsyningen er redusert med 70 %. På avløpssiden har de redusert fremmedvannstilførslene fra 50 til 40 % og omfanget av kloakkstopper er redusert med 60 %. - Vi har lykkes med gjennom systematisk arbeid og gode planer. Vi har rapportert på tydelige delmål, som har satt i gang positive relasjoner spesielt mellom administrasjon og politikere. Våre planer er «levende», sier leder for VA-avdelingen i kommunen, Riktige personer på rett plass er noe av «hemmeligheten» bak vårt arbeid, og vi har samtidig erkjent at gode VA-resultater ikke er en sprint-øvelse men heller en solid [caption id="attachment_6661" align="aligncenter" width="700"]
Alle prisvinnerne samlet på ett brett. Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, (t.v) sammen med prisvinnerne: Rælingen kommune ved Henning Colbjørnsen som ble utnevnt til landets beste kommune innen vann og avløp, Hilde Bellingmo, Trondheim kommune, som vant Omdømmeprisen og Kari Ekerholt, Asker kommune, vinner av årets Bærekraftpris. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Omdømmeprisen Trondheim kommune vant årets omdømmepris. Kommunen har vært veldig engasjert i sitt arbeid med å jobbe med kommunens omdømme lokalt og regionalt. Kommunen jobber godt med markedsføring av tjenestene, videoproduksjon og kampanjer. I det siste året har kommunen utmerket seg gjennom å ha vært svært aktive under Verdens toalettdag i 2018. De laget en godt synlig kampanje i bybildet og på byens universitet. Alle som kjørte buss i byen i november i fjor la merke til kampanjen. Kommunen lagde også spennende videoer i forbindelse med Verdens vanndag i 2019. Kommunen har gjennom dette vist at de har brukt to av de viktige markedsføringsdagene i hht. kommunikasjonsårshjulet til å synliggjøre seg og bygge godt omdømme. De har også delt sin erfaring og sitt materiell på Norsk Vanns kommunikasjonsforum på Facebook, og oppfyller dermed kriteriene for å bli tildelt omdømmeprisen. Kommunen har også tidligere bidratt inn i Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet. Bærekraftprisen Den tredje prisen som deles ut i forbindelse med årskonferansen til Norsk Vann er «Bærekraftprisen», som i år gikk til Asker kommune. Asker har gjennom lang tid har jobbet helhetlig med bærekraft, innenfor flere av bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosialt og miljømessig. Kommunen har utmerket seg gjennom å arbeide systematisk med å redusere lekkasjene på drikkevannsnettet. Kommunen har også arbeidet systematisk med tiltak innenfor overvann/ fremmedvann. Asker lligger langt framme i arbeidet med modellering av vann- og avløpsnettet som støtte for forvaltning, drift og vedlikehold og bidrar til å øke kompetansen, blant annet gjennom å støtte en offentlig PhD på fremmedvann I tillegg deltar flere av kommunens medarbeidere aktivt i utvikling av bransjen gjennom å dele kunnskap og erfaringer med resten av bransjen, gjennom deltakelse i fagkomitéer og styringsgrupper for Norsk Vann prosjekter, og gjennom en rekke foredrag og presentasjoner under arrangementer i regi av Norsk Vann og andre. Kommunen er sentral i sammenslåingsprosessen med de to nabokommunene Røyken og  Hurum, der FNs bærekraftmål benyttes som grunnlag for den nye kommunen.