https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1519-Kopi-1.jpg

Produsent-frustrasjon opp til overflaten

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2017
Produsenter i VA-bransjen er lite fornøyd med evnen og viljen til samhandling. Bransjen arbeider godt med å få flere og bedre normer og regler, bedre kompetanse blant entreprenører,  ledningseiere og rådgivere, men produsentene er satt på sidelinja. Det var påstanden fra Ole-Jacob Bjerke fra Ulefos AS. Frustrasjonene ble framført med stort engasjement under temadagene til Rørinspeksjon Norge i Tromsø. -Det er mange store forventninger, men det stopper opp i evnen til gjennomføring av samhandling. Som leverandør til bransjen når vi ikke ut med å få de beste løsningene ut i grøfta. Vi selger spareflenser i tusentall hvert eneste år. Det opplever jeg som helt håpløst.  Vi må få opp yrkesstoltheten blant de ulike aktørene. Det er mange hårsåre aktører. Dersom vi som leverandør hevder at en rådgiver har bommet på løsning blir vi nærmest uglesett, fortsatte Bjerke. Begynne i grøfta -Jeg tror vi må begynne hos de som arbeider i grøfta. Mange kommuner har skyhøye mål for sitt ledningsnett. Trondheim kommune tilstreber 200 års levetid, mens mange andre kommuner har satt 100 år som sitt mål. Da må dette omsettes i praksis. Vi må ta med oss de som gjør jobben, og det vil koste noen kroner ekstra. Vi må sammen lage de gode løsningene. Skal vi ha gode totalentrepriser må alle være med hele veien. Vi har et felles mål, og skal kampen vinnes må hele laget jobbe sammen. Rørleggeren må være med på planmøtene. [caption id="attachment_5103" align="alignright" width="426"]
Nøkkelpersonen i norsk vann- og avløp er i grøfta. Illustrasjonsfoto.[/caption] Nye løsninger Stavanger kommune har gjort en formidabel jobb for å innlemme private ledningsnett når områder skal renoveres. En rekke andre kommuner er også aktive på innovasjon. Hele bransjen må tenke nye løsninger på "gamle problemer" -Vi trenger ikke prester eller Gud for å løse utfordringene i norsk VA. Vi trenger Norsk Vann og 400 ingeniører. Det har vært mantraet   fra Kommunalteknisk forening. Dette mantraet sluttet Bjerke seg til. Nøkkelpersonen er rørleggeren med sin erfaring fra det praktiske liv i grøfta. Dette har vært en god investering for oss, sa Kristiansands representant i en kommentar. Dessverre er det mange som jukser med sin ADK-utdanning. Det er forskjell på å legge rør i 40 timer og sitte og se på et PE-rør i 40 timer for å tilegne seg ADK-beviset. Sannheten er at denne rørleggeren skal legge solide før for sine egne barnebarn og sikre verdens viktigste næringsmiddel. Her har RIN også en formidabel oppgave å ta fatt på, mente Bjerke. Det er viktig at statusen blir hevet for de som jobber med næringsmiddel. RIN-leder Peer-Christian Nordby har lenge jobbet for at det skal være mulig å få et fagbrev for anleggsrørleggere, men så langt har ikke verken RIN eller MEF lykkes med dette. En egen utdanning vil imidlertid komme i gang neste høst, lovet Nordby.