https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/Arets-mest-aktive-RIN-1.jpg

Prisen Mest aktive organisasjon til Drammen!

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Norsk Vanns årskonferanse 2022 åpnet med utdelingen av prisen Mest aktive organisasjon. Den gikk til Drammen kommune, blant annet for kommunens innsats som aktivt medlem i Norsk Vann over mange år. Begrunnelsen er videre at kommunen aldri har takket nei til å la sine ansatte bidra inn i arbeidet i vannbransjen. De siste to årene har kommunen bidratt inn med tre medlemmer i Vannkomiteen og Samfunnskomiteen. De har også et aktivt medlem i en Norsk Vann arbeidsgruppe. Og spesielt en person har aktivt bidratt i flere roller de seneste årene. Virksomhetslederen i kommunen har blant annet vært leder i Samfunnskomiteen, deltatt i en spennende arbeidsgruppe og har de siste årene ledet årsmøtet på en stødig måte. Om lag 200 deltakere var påmeldt Norsk Vanns årskonferanse 2022, som blir gjennomført i nettopp Drammen i dagene 5. – 7. september.