Prisen Mest aktive organisasjon til Drammen!

Norsk Vanns årskonferanse 2022 åpnet med utdelingen av prisen Mest aktive organisasjon. Den gikk til Drammen kommune, blant annet for kommunens innsats som aktivt medlem i Norsk Vann over mange år. Begrunnelsen er videre at kommunen aldri har takket nei til å la sine ansatte bidra inn i arbeidet i vannbransjen. De siste to årene har kommunen bidratt inn med tre medlemmer i Vannkomiteen og Samfunnskomiteen. De har også et aktivt medlem i en Norsk Vann arbeidsgruppe. Og spesielt en person har aktivt bidratt i flere roller de seneste årene. Virksomhetslederen i kommunen har blant annet vært leder i Samfunnskomiteen, deltatt i en spennende arbeidsgruppe og har de siste årene ledet årsmøtet på en stødig måte. Om lag 200 deltakere var påmeldt Norsk Vanns årskonferanse 2022, som blir gjennomført i nettopp Drammen i dagene 5. – 7. september.