https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/DSC_4103-Kopi-1.jpg

Praktisk og nyttig om lekkasjesøk

avatarevuser
Oppdatert: 18 januar 2017
Lekkasjesøkerne fikk sin fortjente oppmerksomhet under årets Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Lekkasjesøker Arnt Olav Holm fra RIN og Vestfold Vann tok en praktisk innfallsvinkel i sitt foredrag. Med en lekkasjeprosent på drøyt 30 prosent i det norske vannledningsnettet mente Holm at mange av lekkasjene i det norske ledningsnettet kunne vært forhindret om det forebyggende arbeidet hadde blitt prioritert av ledningseierne. Utglidning er hovedproblemet ved lekkasjer på PVC-rør. I mange anlegg er det ofte setningsskader, og PVC-rør fra 70-tallet er spesielt utsatt. Når entreprenører fyller med sprengstein rundt nye rør blir dette også et problem, fremhevet Holm. -Som lekkasjesøker avdekker vi mye slurv av entreprenørene. Det er sjelden det er noe feil med materiellet. Eksempelvis må også sveising med elektromuffe utføres av fagfolk, understreket Holm, som mente mange feil egentlig var «helt unødvendig». De private stikkledningene står for drøyt halvparten av alle vannlekkasjer i Norge, dersom statistikken for Vestfold kan legges til grunn. Holm gikk gjennom de ulike metodene for lekkasjelytting for å gi deltakerne på VA-seminaret til Maskinentreprenørenes Forbund et innblikk i lekkasjesøkernes utfordringer i hverdagen. Mange kommuner gjør en god jobb med egne lekkasjesøkere og flere kommuner har også investert i automatiske lydloggere på permanent basis. Dette er med å sikre rask utbedring av lekkasjene, men enda flere ledningseiere bør satse mer systematisk på lekkasjesøk for å forhindre uhell og ulemper for sine brukere. Dette mente Holm ville være en god investering.