https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/powel-direktor.jpg

Powel får 15 millioner til IT-teknologi

avatarevuser
Oppdatert: 04 august 2015
Powel er leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim, og med åtte kontorer regionalt over hele landet. Powel leverer i dag IT-løsninger til VA-etatene i 300 norske kommuner. Powel har fokus på hvordan ny teknologi kan bidra til enda bedre støtte i denne sektorens viktige arbeid. I den sammenheng er det etablert et prosjekt med fokus på framtidens IT-løsninger for å sikre rent vann og effektiv drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur. Prosjektet skal gjennomføres over de neste tre årene. - Dette er en stor tillitserklæring og ikke minst en fantastisk mulighet for oss i Powel. Med vår løsning skal vi sikre trygghet for vannkvalitet også i fremtiden, med utgangspunkt i nye behov og ny teknologi. Videre har vi til intensjon om å utvikle en løsning med internasjonalt potensiale, sier Bård Benum, administrerende direktør i Powel i en pressemelding. - Utvikling av teknologi går raskt og det er nye muligheter ved web- og mobilbaserte løsninger, sensorteknologi, digitalisering av arbeidsoppgaver og automatisering av kunnskap. Vi skal utnytte vår kompetanse til å utvikle en løsning som kommer både mennesker og miljø til gode. For Powel gir dette muligheter for økt eksport av norsk miljøteknologi. Tilskuddet fra Innovasjon Norge gjør det mulig for Powel å realisere neste generasjon IT-løsning for en VA-bransje som står foran store investeringer og utfordringer, sier Bård Benum. Målet for prosjektet er å utvikle en løsning som inkluderer bedre modellering av infrastrukturen, avanserte analyse- og beregningsmetoder, moderne og intuitive brukerflater, tjenesteorientert og skybasert arkitektur, utnyttelse av internett- og mobil-teknologi, samt integrasjon med sensor- og målerteknologi. - For Innovasjon Norge er Powels prosjekt spennende både ut fra et miljøperspektiv og et innovasjonsperspektiv. Prosjektet adresserer utfordringer og løsninger for en kritisk infrastruktur i Norge, men har i tillegg et Internasjonalt potensiale som gjør det særlig aktuelt, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge, Trøndelag. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeide med Trondheim Kommune og SINTEF Vann og Miljø. Trondheim kommune vil bidra med ressurser for å spesifisere og teste den ferdige prototypen fra prosjektet.