https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/02/valved-asker-kommune-3-Kopi-1.jpg

Ønsker «personnummer» til hvert ledningsstrekk

avatarevuser
Oppdatert: 02 februar 2015
Standardisering av dataflyt er avhengig av at bestilling på rørinspeksjon skjer via Gemini VA og ved SID-identifikasjon på ledningsnettet. Enhver ledning må kunne identifiseres, og da må identiteten være avklart før rørinspeksjonen starter. Valved skal i løpet av kort tid legge fram en prosjektbeskrivelse for Rørinspeksjon Norge for å følge opp utfordringene rundt ledningsidentitet og rørinspeksjon. Gemini VA har etablert en bestillingsrutine for dette.  Ledningseiere som bestiller rørinspeksjon kan enkelt bestille i inspeksjonen med en såkalt SID-identifikasjon. Rørinspektøren vil da se antall strekk som skal kjøres, og her ligger også opplysninger om fra- og til kumnummer, dimensjon, materiale og om kartgrunnlaget stemmer med virkeligheten.  I Asker er oversikten slik: kumnr. - sid.nr. - ledn.sid. - dato - kl.slett. -Med SID-identifikasjon er det svært enkelt å importere data tilbake, siden dette skal være overensstemmende med bestillingen, forklarer Valved. Identifisering og oversikt Ledningseier vil raskt identifisere samtlige ledningsstrekk innenfor en bestemt sone, og har dermed også god oversikt over gjennomførte rørinspeksjoner.  Dersom kartgrunnlaget ikke stemmer med virkeligheten må en rørinspektør kunne henvende seg til kommune, slik at identiteten til hvert enkelt strekk og hver kum blir oppdatert i de aktuelle sonene. -Dessverre ligger en rekke inspeksjonsvideoer lagret i skuffer og skap rundt om i kommunaltekniske avdelinger. Skal en planavdeling og en driftsavdeling i en kommune ha noen som helst mulighet for å holde sitt ledningsnett oppdatert også loggmessig er det viktig at medarbeidere skaffer seg kompetanse til å håndtere programmer for dette. Da er det Gemini VA som gjelder, mener Valved. Valved tror all informasjon i rørnettet vil bli heldigitalt. Ethvert bilde og video vil vise autotagging med GPS på ledninger og kummer i løpet av få år. Dette vil også bidra til langt bedre oversikt over ledningsnettet, mener han. Samordning -Det er viktig at vi nå blir enig om en samordning, og her bør både RIN og Norsk Vann på banen. Mitt inntrykk er at alle kommuner ønsker å gjøre det på sin måte. Det viktige er at vi har en felles form, slik at de som vil knytte informasjon inn mot Gemini har samme utgangspunkt, understreker Valved. -Med SID-nummer har hver eneste kommune sitt unike nummer, og med en felles base vil man raskt identifisere enhver rørinspeksjon uansett hvor i landet denne er gjennomført. Dette er viktig fordi vi trenger et ajourført lagringssystem for ledningsnett og annen infrastruktur som også havner i grøfta. Ledningsidenten er ledningenes personnummer, og ved å kjøre personnummer på ledningene får vi opp historikken til hver eneste ledning i kommunen. -Hvert ledningsstrekk i Asker har sin livshistorie, og denne historien kan vi nå få fram gjennom et par tastetrykk. Her har vi informasjon om når ledningen har vært høytrykkspylt, antall rørinspeksjoner og analyse av ledningens kvalitet gradert fra èn til fem, alt datert i en dagbok. Dette kan vi gjerne sammenligne med serviceheftet på en bil, og den har som kjent stor verdi, sier Valved til slutt.