https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/Tor-Erik-og-Oystein-Olimb-4-–-Kopi-1.jpg

Øystein overtar ledelsen i Olimb Anlegg

avatarevuser
Oppdatert: 12 august 2021
Etter 26 år som daglig leder ønsker Tor-Erik Olimb (62) å overlate stafettpinnen til sin syv år yngre bror Øystein, som daglig leder i Olimb Anlegg. Overleveringen skjedde med en enkel markering i konsernets nye hovedkontor i Råde torsdag. Her holder både Olimb Anlegg og Olimb Rørfornying hus i felles lokaler. Lederskiftet handler utelukkende om Olimb Anlegg. Dette selskapet eies av de to brødrene, som har en medarbeiderstab på 25 mann i tillegg til felles administrative tjenester med rørfornyingsavdelingen. Med en god ordrereserve forventer selskapet å runde 100 millioner kroner i omsetning inneværende år. 40 års jubileum Det er allerede gått 64 år siden Kristian Olimb etablerte sitt entreprenør-selskap. Eldste sønn Tor-Erik kan i år feire 40 års jubilant som medarbeider i selskapet, de siste 26 årene som daglig leder. I en alder av 62 ønsker han at broren overtar den daglige driften, mens han selv kan gå tilbake til operativ tjeneste, for øvrig en rolle han trives godt i. -Da jeg var ung karakteriserte jeg 60-åringer som gamle folk. Nå har jeg passert den grensen, og registrerer at jeg ikke er så framoverlent som en daglig leder bør være. Vår generasjon var heldig og overtok et selskap med en solid grunnmur. Kristian Olimb la ned et livsverk som vi har nytt godt av, og merkenavnet Olimb står fortsatt sterkt. Kristian har vært mitt forbilde i jobben. Han var grunnleggeren som våget å satse. Trolig var han mer dristig enn det jeg noen gang har vært, men med mange dyktige medarbeidere vil jeg hevde at vi fortsatt er markedsleder innen NoDig i Norge, sier Tor-Erik. Livet er mer enn jobb -Jeg har ingen planer om å bli pensjonist, men livet har mer å by på enn bare jobb. Mens helsa fortsatt er god ønsker jeg å prioritere familie med barn og barnebarn og fritidsinteresser. Noen av mine nære venner er allerede borte, og da er det viktig at vi stopper opp og lever meningsfulle liv også utenfor arbeidslivet. Likevel vil jeg selvsagt stå til disposisjon for firmaet ute på anlegg, sier 62-åringen Tor-Erik, som ønsker å være tett på sine gode medarbeidere. Han er imponert over medarbeidernes innsatsvilje og lojalitet, med et felles ønske om å drive firmaet framover. Vi skal til enhver tid kunne måles på det vi leverer, mener han. Høydepunkter Når han blir utfordret på å trekke fram et par høydepunkter fra sin tid er det Midgardsormen-prosjektet for Oslo VAV i perioden 2009-2013, og etablering av vannledning gjennom fjell og myr for Tysvær kommune han vil snakke om. Midgardsormen ble en suksesshistorie der Olimb i samarbeid med danske Østergaard la inn et anbud på 200 millioner, som var større enn hele firmaets årsomsetning, og det viste seg å være et godt tilbud både for byggherre og entreprenør. Tysvær-prosjektet i 1981 nevner han fordi det var så utrolig krevende, men også lærerikt. Langt samarbeid Olimb-brødrene har samarbeidet tett i mer enn 20 år, og kjenner hverandre godt. -Det er ingen selvfølge at et samarbeid mellom brødre skal gå smertefritt. Vi har hatt noen friske diskusjoner, men har gitt hverandre tid og rom til å komme fram til tjenlige løsninger. -Tor-Erik kan noen ganger ha kort lunte, men han har alltid vårt god på bunnen, sier Øystein med et forsonende smil. -Jeg opplever at vi har en god match, hvor Tor-Erik har gjort jobben sin som daglig leder, mens jeg i større grad har hatt det operative ansvaret for produksjonen ute på prosjektene. Beslutninger om de store investeringene har vi tatt i fellesskap sammen med styret. Det har vært en fin og fornuftig fordeling, sier Øystein. [caption id="attachment_8589" align="alignright" width="640"]
Det markeres alltid med kake under store anledninger i Olimb-konsernet. Derfor var dette også naturlig da storebror Tor-Erik overlot den daglige ledelsen til sin syv år yngre bror, Øystein (t.h) Foto: Odd Borgestrand[/caption] Operativ daglig leder I en alder av 55 år er tiden altså moden for at Øystein blir den daglige lederen. Det gleder han seg til, selv om det blir en overgangsperiode hvor han også skal ha det overordnede ansvaret for å sikre kvalitet over pågående prosjekter. Etter 23 år i firmaet går han inn som en erfaren leder. -Vi har klare ambisjoner om fortsatt vekst, og da må vi også sikre god rekruttering. Det aller viktigste for meg er å bygge intern kompetanse ytterligere slik at Olimb fortsatt skal sikre sin posisjon som markedsleder, og gjerne i større grad som totalentreprenør, der det er naturlig. Vi har stor nytte av medlemskapet vårt i Fredrikstad Næringsforening der vi er med i prosjektet «Ambisiøse bedrifter». Overordnet mål her er å skape vekst og flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og samtidig synliggjøre og utvikle kompetanse i bedriftene. Firmaet vil i nærmeste framtid ansette sin første trainee, og vil også fortsatt legge vekt på at den sosiale biten. Det skal være trivelig å jobbe hos oss, selv om det til tider kan bli lange arbeidsdager og en del pendling. Mer av miljøvennlige NoDig-løsninger Øystein Olimb har i alle år vært en forkjemper for de gravefrie metodene, men registrerer at det fortsatt er en del upløyd mark, spesielt blant landets rådgivere. -Jobben med å skolere rådgivere og kommuner i den verktøykassa som heter NoDig må vi fortsette med, blant annet gjennom SSTT. Det store volumet vil fortsatt være tradisjonell graving, men med NoDig kan vi føre fram infrastruktur under bakken med minimal graving. Det er utvilsomt en miljøvennlig løsning, sier han.  I løpet av en tiårs periode tror han også elektrifiseringen i anleggsbransjen er kommet så langt at forbruket av diesel vil gå betraktelig ned. Her er det myndighetene som sitter i førersetet, mener Øystein. Etiske retningslinjer -Det viktigste for meg som leder i Olimb Anlegg er å være tro mot meg selv og være den jeg er. Vi skal ta vare på de uskrevne etiske retningslinjene som gjelder i bransjen. Vi skal alltid levere kvalitet, og jeg mener det er viktig å kjempe for å opprettholde og gjerne øke kvaliteten ytterligere, understreker Øystein Olimb. Noe spøkefullt har snekkeren og byggmesteren Øystein Olimb sagt at han en dag vil tilbake til snekkeryrket. Nå tyder mye på at jobben de neste årene vil handle om å bygge firmaet videre. Tor-Erik og jeg har høstet av det far Kristian har sådd, og vi vil gjerne føre dette videre til tredje generasjon som allerede er en del av firmaet, avslutter han.