Oppgraderte seg i rørinspeksjon

17 rørinspektører har nå gjennomført et viktig oppgraderingskurs i rørinspeksjon. Intensivkurset over èn dag ble gjennomført i Stavanger i dag, med deltakelse fra hele landet. Sivilingeniør i Asplan Viak, Hans Jørgen Haugen, har vært meget sentral i arbeidet med den nye Norsk Vann Rapporten «Rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp», og Haugen var da også den selvskrevne foreleseren i Stavanger sammen med RIN-leder Peer Christian Nordby. Haugen har utarbeidet kursopplegget med noe assistanse av andre sentrale medlemmer i Rørinspeksjon Norge. Norsk Vann rapport 234/2018 «Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp» er for øvrig tilgjengelig i Norsk Vanns bokhandel.  Rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet. I løpet av en hektisk kursdag ble erfarne røroperatører skolert i endringene som nå er kommet. Under kurset ble sentrale deler av rapporten gått gjennom forholdsvis detaljert. Her handlet det spesifikt om krav til utførelse og rapportering ved rørinspeksjon av hovedledninger for avløp. Rapporten er en revisjon og delvis sammenslåing av 3 tidligere utgitte Norsk Vann-rapporter: Utførlig omtale kan du lese her  og her: Formål med kurset Peer Christian Nordby opplyser at formålet med kurset nettopp har vært å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018. For en erfaren rørinspektør er det ikke de revolusjonerende nyhetene som presenteres, men det er en del justeringer og endringer som er viktig å få med seg, mener Nordby. Han berømmer kollega Haugen for det meget omfattende og solide arbeidet han har utført sammen med sin referansegruppe både når det gjelder Norsk Vann rapporten og kursopplegget i regi av RIN og Nosk Vann. -Vi tror rapporten vil gjøre hverdagen enklere både for RIN-operatørene, men også for bestillerne. Et viktig element er å plassere ansvar der det hører hjemme i forbindelse med en rørinspeksjon. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon ble gjennomgått forholdsvis grundig. Bestillere vil motta rapporter etter at en rørinspeksjon er foretatt i hovedledningsnettet. Foreløpig dreier de nye rapportene seg om nyanlegg og rørfornying med PE-rør eller strømpeløsninger. Nordby tror tredjepartskontroll vil komme i stadig økende grad, og personlig mener han dette vil bidra til økt kvalitet. Det er fortsatt for mange feil også på nyanlegg, og slike feil må ryddes av veien, mener han. Fornyet operatørbevis Alle kursdeltakere som gjennomførte kurset i Stavanger og viste god faglig forståelse ved den avsluttende prøven, vil få utstedt nytt operatørbevis. Rapporteringsprogram for den nye versjonen av Win Can, versjon VX, er foreløpig ikke klar, men forventes å komme på markedet i løpet av noen måneder. Det samme gjelder ledningskartverkprogrammene som benyttes for bestilling og lagring av rørinspeksjonsdata. Programmene vil inneholde en ny beregning av skadepoeng for klassifisering av avløpsledninger etter tiltaksbehov. Det er ingen tvil om at RIN-operatørene som nå har gjennomført oppgraderingskurset gjerne skulle sett at disse programmene var klare til bruk allerede. Regionale kurs Kurset i Stavanger er et kurs for operatører som allerede har et operatørbevis, og RIN ønsker å tilby dette kurset i ulike regioner av landet. Først skal det evalueres om det er hensiktsmessig med et intensivkurs over èn dag, eller om det gir bedre utbytte med et todagers kurs.  Uansett mener Nordby at det er viktig å arrangere regionale kurs. Det er operatør Nina Lynn Jones fra Ålesund kommune enig i. Hun er eneste kvinne blant kursdeltakerne i Stavanger. Til RIN-Nytt sier hun at dette er et spennende og nyttig kurs. -Det er viktig at vi som jobber i rørinspeksjonsfaget holder oss oppdatert og utveksler erfaringer med kolleger rundt om i landet. Her var det en del nytt, og derfor er jeg glad for at jeg fikk muligheten til å bli med på dette kurset, sier hun.