https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/03/Rorinspeksjon-bil-–-Kopi-1.jpg

Oppgraderingskurs i rørinspeksjon i Trondheim

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Rørinspeksjon-Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedvannledninger 8. juni. Kurset arrangeres i Trondheim. Påmeldingsfristen er satt til 8. mai, og det er satt av plass til 20 deltakere. Kursledere er Peer Christian Nordby og Hans Jørgen Haugen. Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås. Foredragene og rapportene må lastes ned i forkant av kurset.  Disse kan brukes som hjelpemiddel ved gjennomføring av skriftlig prøve.  Det er derfor viktig med tydelige epost-adresser til deltakere ved påmelding for å få tilgang til kursdokumentene. Man kan velge om man skriver ut dokumentene og tar de med seg eller om man bruker PC under gjennomføring. Mobiltelefon har vist seg å fungere dårlig i kurssammenheng. Målgruppe for kurset er: Operatører som utfører rørinspeksjon og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA. Deltakere må ved påmelding dokumentere at de har operatørbevis og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder. Dette gjøres ved å sende inn kopi av bevis og bekreftelse på aktivitet fra arbeidsgiver. Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis. Her kan du laste ned program og skjema for påmelding: Invitasjon og påmelding til oppgraderingskurs rørinsp 2022-06-08