Oppgraderingskurs i rørinspeksjon i Stavanger

Programmet for det bebudede oppgraderingskurset i rørinspeksjon på hovedledninger er nå klart. Kurset arrangeres som et intensivt dagskurs i forkant av årsmøtet til Rørinspeksjon Norge i Stavanger 22.august. Påmeldingsfrist er satt til 13. juli. Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås. Målgruppe for kurset er operatører som utfører rørinspeksjon og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA. Deltakere må ved påmelding dokumentere at de har operatørbevis og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder. Dette gjøres ved å sende inn kopi av bevis og bekreftelse på aktivitet fra arbeidsgiver. Fornyet operatørbevis Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis. Rapporteringsprogram og ledningskartverk Rapportering i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018 vil bli tilgjengelig i WinCan versjon VX (ikke versjon 8). Dette antas å skje i løpet av ett års tid. Det samme gjelder ledningskartverkprogrammene som benyttes for bestilling og lagring av rørinspeksjonsdata. Programmene vil inneholde en ny beregning av skadepoeng for klassifisering av avløpsledninger etter tiltaksbehov. Foredragsholdere på kurset blir Hans Jørgen Haugen og Peer-Christian Nordby. Det er satt av 20 plasser på kurset, og det er prinsippet "første mann til mølla.." som gjelder. Påmeldingen er bindende. Ved manglende fremmøte faktureres full deltakeravgift. Husk at kopi av operatørbevis, bekreftelse på utført rørinspeksjon de siste 6 måneder og bilde SKAL sendes inn sammen med påmeldingen. Her er komplett program og påmeldingsskjema: Invitasjon og påmelding til oppgraderingskurs rørinsp august 2018