https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/12/rorinspek-2-1.jpg

Oppgraderingskurs i rørinspeksjon i Bergen

avatarevuser
Oppdatert: 19 desember 2019
RIN inviterer nå til oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger. Kurset arrangeres 19.februar på Scandic Kokstad, og frist for påmelding er satt til 19.januar 2020. Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør, et kurs som arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Foredragsholdere er Hans Jørgen Haugen og Peer-Christian Nordby Formål og innhold i kurset Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp iht Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås. Foredragene vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset. Man må med andre ord laste ned og ta med egen PC, eventuelt skrive ut om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring.  Det er derfor viktig med tydelige epost-adresser til deltakere ved påmelding for å få tilgang til kursdokumentene. Målgruppe for kurset Operatører som utfører rørinspeksjon og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA. Deltakere må ved påmelding dokumentere at de har operatørbevis og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder. Dette gjøres ved å sende inn kopi av bevis og bekreftelse på aktivitet fra arbeidsgiver. Fornyet operatørbevis Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis. Rapporteringsprogram og ledningskartverk Rapportering iht Norsk Vann rapport 234/2018 benyttes i WinCan versjon VX (ikke versjon 8). Dette antas å skje i løpet av 2019. Ledningskartverkprogrammene for bestilling og lagring av rørinspeksjonsdata oppdateres ift dette. Programmene vil inneholde en ny beregning av skadepoeng for klassifisering av avløpsledninger etter tiltaksbehov. Du kan laste ned kursinformasjon og påmeldingsskjema: Invitasjon og påmelding til oppgraderingskurs rørinsp 02-2020