https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/12/kursfoto-2-1.jpg

Operatørkurs private avløpsledninger – NB: Fortsatt ledige plasser

avatarevuser
Oppdatert: 23 desember 2019
Rørinspeksjon Norge inviterer til operatørkurs på private avløpsledninger. Kurset avholdes 3. – 4. februar 2020 på Park Inn by Radisson Oslo Airport på Gardermoen. Fortsatt ledige plasser – utsattt påmeldingsfrist.  De som vil ha stor nytte av dette kurset er operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann- og avløpsledninger.   Dessuten vil kurset være til stor nytte for representanter fra borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere, kommunale saksbehandlere for private stikkledninger, VVS- og VA-rådgivere, rørleggere og entreprenører og ikke minst representanter for forsikring og taksering. Forelesere på kurset er Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying AS, Morten Trevland, Mortens Rørinspeksjon AS,  lekkasjesøker Arnt Olav Holm og  Øyvind Holskog, Norva24. Forundersøkelser og tilstandskontroll er hovedfokuset i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og man får innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyleoperatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende tilstandsvurdering av vannledningene. På kurset får vi omtale av de mest brukte metoder for trasésøk, og gode tips fra erfarne operatører. Ledningsfornyelse Kurset omfatter også en kort orientering om aktuelle metoder for fornyelse av rørene ved minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge, og spesielt nevnes strømperenovering av selvfallsledninger. Stikkledninger er bare en del av det private ledningsnettet. Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som passerer under bygningen og det innvendige røropplegget. Ingenting har evig liv Uansett hvilket rørmateriale man benytter, vil man oppleve behov for drift og vedlikehold. Da er det viktig at man har atkomst til ledninger gjennom stakeluker etc. Og stoppekraner på vannledningen bør man alltid vite hvor man finner. Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men husk at ingen installasjoner har evig liv. Derfor er det smart å bygge nye ledninger for vann og avløp, som er godt tilrettelagt for utskifting og fornyelse. Myndighetskrav Normalt utøver kommunene myndigheten overfor det private ledningsnettet. De forholder seg til en mengde lover og forskrifter. I kurset gis det henvisninger til rettledninger og aktuell litteratur om temaet. Det gis god orientering i eiendomsgrensen mellom private og kommunale ledninger, og et innblikk i hvordan dette forvaltes i norske kommuner. De gamle ledningene Man har en relativt god oversikt over hvilke rørmaterialer som er benyttet opp gjennom årene. Men det er store variasjoner ved de forskjellige rørtypene, og kurset tar sikte på å omtale gode og dårlige erfaringer. Tid og sted: Kurset avholdes 3. – 4. februar 2020 Frist for påmelding: Opprinnelig 10. januar 2020. Nå utsatt, fortsatt mulig å melde seg på. Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport,  Henrik Ibsens vei, Gardermoen. Ca. 2 minutters gåtur fra flyplassterminalen. For ytterligere informasjon og påmelding, last ned her:Invitasjon - Operatørkurs private avløpsledninger - februar 2020