https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/ROSIM-9-1.jpg

Operatørenes arena også på Facebook?

avatarevuser
Oppdatert: 13 november 2014
Rosim utvikler og tilpasser egne løsninger for VAR-bransjen med utgangspunkt i de mulighetene GIS, telemetri, internett og sensorteknologi gir. Utviklingsoppdrag utføres også for kommunale virksomheter og andre bedrifter. Selskapet, med 10 ansatte, er også aktive bidragsytere til FoU prosjekter og har årlig IAESTE og diplomstudenter med relevante oppgaver hos seg i Brobekkveien i Oslo. For tiden deltar selskapet i FoU prosjektene DIVA og Regnbyge3M. IAESTE jobber i hovedsak for å tilby teknologi- og realfagstudenter ved universitet og høgskoler studierelevant jobberfaring i utlandet. I Norge er IAESTE drevet av studenter på frivillig basis, og vi støtter opp om dette arbeidet, forteller Ståle Brodahl. Kurs når ikke alle En rekke foreninger og sammenslutninger, organisasjoner og private selskaper arrangerer faglige kurs innen sine spesialområder. Det vi har registrert er at disse kursene i liten grad når ut til operatørene som jobber ute i felt. Informasjon om kurs i Norge er stort sett på ledernivå. Derfor har vi sett at det er et stort behov for samling innen digitale forum. Det er eksempelvis mange som er på Facebook, men det er ingen som har klart å samle VAR og VVS bransjen i en felles gruppe. Derfor har vi nå gjort et forsøk på å starte en egen Facebook-gruppe som kan bli en felles arena for alle som jobber praktisk ute i ulike prosjekter. Stolte operatører deler gjerne Det er en enorm kompetanse der ute, og vår drøm er at flere på en enkel måte kan ta del i denne kompetanseoverføringen, sier salgsleder Kim Gaarder. De første to ukene med aktivitet på Facebook har Rosim og Ståle Brodahl klart å samle over 100 fagfolk rundt sin Facebookside «Staale Brodahl Rosim», og vokser for hver dag.  I tillegg har Rosim også tatt i bruk FB som en lukket gruppe der kundene kan få direkte support. Ståle Brodahl mener operatører er veldig opptatt av hva de arbeider med. De er stolt av den jobben de gjør, og deler gjerne sine hverdagsopplevelser og erfaringer. -Ved å legge til rette for et lavterskeltilbud kan vi være kompetanseformidlere rett i lomma på operatørene gjennom deres egen smarttelefon, sier han. Brodahl og Gaarder understreker at de ikke har til hensikt å konkurrere med organisasjoner som eksempelvis VA- og VVP-produsentene, RIN, SSTT, Norsk Vann. -Nei, vi er på operatørnivå og vil gjerne fange opp erfaringen til brukerne hver eneste dag. Vi ønsker ikke å konkurrere med andre. Tvert imot legger vi til rette for å åpne en dør, og det er et lavterskeltilbud. For oss som utvikler programvare gir innspill fra operatører som arbeider med våre produkter også viktig bidrag for forskning og utvikling, mener Brodahl. -Vi har fått noen aha-opplevelser. Vi chatter og deler, og det er den nye digitale hverdagen også innenfor vår bransje, mener han. Tar pulsen Rosim driver også kursvirksomhet, med fordypningskurs på det nivået som rørinspektører har. -Vi klarer å ta pulsen på hva som foregår ute i prosjektene. Det er her den nye Facebook-gruppa kommer inn. Vi mener det er viktig å formidle kunnskap og erfaring også i digitale forum. Fordelen med Facebook er at grunntanken er å dele informasjon. Vi plukker opp det som er av interesse i de ulike VAR- og VVS fagene og deler med alle medlemmene. Kanskje kan denne gruppa bli «limet» for flere bransjer, spør Brodahl. Han innrømmer at det tar noe tid å følge med på sosiale medier, men på sikt er jo meningen at operatører selv skal bli flinke til å dele. Mange legger inn interessante innlegg som gir oss et fantastisk innblikk i hva som skjer landet rundt, sier Brodahl, som til daglig jobber med måletekniske oppgaver i tillegg til WinCan. Modellering av overvann- og avløpssystemer var utgangspunktet for å etablere Rosim i 1997 og dette er fortsatt selskapets viktigste fagområde. Dette er Rosim AS Medarbeiderne i Rosim betegner seg som spesialister på feltmålinger, modelloppbygging og utvikling. Selskapet bistår med planlegging, montering og drift av forskjellig typer mobile og stasjonære målere, blant annet vannføringsmålere, nedbørsmålere, nivåmålere og målere for registrering av overløpsdrift. Til nå har Rosim gjennomført mer enn 800 installasjoner av mobile vannføringsmålere fra Alta til Kristiansand.  Selskapet har også har montert måleutstyr i større kulverter og i ledninger med dimensjoner ned til 160 mm. Rosim AS har agentur på WinCan, som er det markedsledende rapporteringsverktøyet for rørinspeksjon i Norge.