https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Kurs-i-lekkasjesok-vannledn-var-23.jpg

Operatørbevis til 18 nye lekkasjesøkere

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Alle deltakerne på RINs forrige kurs, Kurs 2 i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger, gjennomførte med glans. Med det er ytterligere 18 uteksaminerte lekkasjesøkere i jobb for det norske ledningsnettet.

RINs kurs i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger, 1 og 2, egner seg for personell i stat, kommune og ledningseiere generelt. Det er utformet for mennesker som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledningsnett eller er VA-orientert i sin jobb.

Dette forrige kurset var i midten av mai. Rørinspeksjon-Norge (RIN) var ansvarlig kursarrangør, og det ble gjennomført i et samarbeid med Norsk Vann BA. RINs ansvarlige var Kenneth Skullerud, leder i RINs faggruppe for Trasésøk og lekkasjekontroll, ansatt i Oslo kommune – VAV.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Kurs-lekkasjesok-vannledn-var-23.jpg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Kurs-lekkasjesok-vannledn-var-2023.jpg
https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/06/Kurs-lekkasjesok-vannledn-varen-23.jpg

Kurset i mai 2023 ble gjennomført på Garder kurs- og konfeeransesenter. Nye kurs forberedes for å bli gjennomført på Vannsenteret på Ås.

Tilbakemeldinger og videreutvikling

Kenneth Skullerud forteller i etterkant at RIN både fikk gode tilbakemeldinger på kurset og innspill til hvordan det kan bli enda bedre. 

– Flere savner mer praktiske øvelser. For meg er det godt å kunne si at de tilbakemeldingene tar vi med oss, når vi videreutvikler kurset og flytter det til det nye testfeltet på Vannsenteret på Ås. Da blir det betydelig mer praksis, forklarer Kenneth. 

En annen tilbakemelding var at en time med peiling ikke er god nok tid til alt stoffet som skal gjennomgås.

– Påvisning av rørtrase via peiling er et bredt tema. Vi skal sørge for at det blir satt av mer tid også til det til neste gang, understreker den erfarne fagmannen.

Fakta RINs kurs i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger:

  • Kurs 1: Gi lekkasjesøkere dokumentert grunnkompetanse ved å kombinere teori og praktisk lekkasjesøk. Deltakerne får utstedt kursbevis. 
  • Kurs 2: Gi erfarne lekkasjesøkere økt kompetanse ved fordypning i lekkasjesøk og metoder. Deltakerne får utstedt kursbevis og operatørbevis (Krever 12 måneder relevant praksis samt bestått eksamen).