https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/08/DSC_1365-Kopi-1.jpg

Ønsket velkommen til Tromsø

avatarevuser
Oppdatert: 24 august 2017
Det var VA-sjef Geir Helø som fikk gleden av å ønske RIN-folket velkommen til Tromsø under åpningen av temadagene. Det er første gang RIN samles i Tromsø, og nå skjedde det etter sterkt ønske fra RIN-medlemmer i Nord-Norge. Totalt 100 RIN-medlemmer tok turen til Tromsø, som også kaller seg porten til Arktis og Nord-Norges hovedstad med sine snaut 75.000 innbyggere. Tromsø vann og avløp har markert seg med godt vann. Byen har gode råvannskilder for vannforsyningen og gode resipienter for utslipp av renset avløpsvann. Kommunen etablerer nå et nytt høydebasseng og vannbehandlingsanlegg. Kommunen har også etablert et minikraftverk som går med overskudd. Det betyr at Tromsø kommune i tillegg til å drive etter selvkostprinsippet også har kastet seg på det lokale kraftmarkedet. Innbyggerne i Tromsø betaler 16 kroner dagen for vann- og avløpstjenestene, og det mente Geir Helø var svært rimelig. Tromsø sliter fortsatt med stor vanntapsprosent. Kommunen har ikke innført vannmålere, og har heller ikke umiddelbare planer om dette. Kostnadene står ikke i forhold til nytten av dette, mener Helø. -Det er mye vi ikke kan gjøre rede for, og det er mye fremmedvann på avløpssiden. Det er også krevende å oppfylle alle rensekrav. Han understreket at VA-avdelingen er svært opptatt av kvalitet i alle ledd. Da trenger kommunen også kvalifiserte ingeniører, og Helø er glad for at Campus Narvik nå rekrutterer mange studenter til VA-fagene.