https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0289-–-Kopi-1.jpg

Ønsker RIN-kolleger (og spesielt jenter) inn i faggrupper

avatarevuser
Oppdatert: 10 desember 2019
Det er et sterkt ønske og behov for flere medlemmer i de ulike faggruppene i Rørinspeksjon Norge. Spesielt gjelder det faggruppa stikkledninger, der Peer-Christian Nordby fra Olimb er en ensom leder. -Dersom vi skal få til et sterkt faglig miljø rundt stikkledningsproblematikken bør vi være tre-fire medlemmer i denne gruppa, sier Nordby, og han oppfordrer derfor RIN-medlemmer med interesse for arbeidet med stikkledninger til å ta kontakt. Medlemmer i de ulike faggruppene blir ikke valgt for en bestemt periode. I praksis er det slik at lederne i de ulike faggruppene gjerne knytter til seg personer fra ulike fagmiljøer, som så blir godkjent av styret. Selvsagt er det en fordel at personer som deltar i de ulike faggruppene blir med noen år, for å sikre kontinuitet i arbeidet, samtidig som vi ser at det er behov for fornyelse, sier Nordby videre. Engasjerte medlemmer, og spesielt  jenter Styreleder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine, støtter Nordby i synet på utvidelse og fornyelse av arbeidet i de ulike faggruppene. Som leder i RIN har han anledning til å delta i samtlige faggrupper, og han mener det er helt avgjørende for RIN å ha engasjerte medlemmer i de ulike gruppene. Kveine oppfordrer derfor medlemmer i RIN å ta direkte kontakt med de ulike gruppelederne for å «melde seg til tjeneste», og han håper flere jenter kan tenke seg å gå inn i faggruppene. -Her er det stor mangel på jenter, og jeg håper virkelig noen av våre dyktige, kvinnelige medlemmer kan tenke seg å bli med i faggruppene. Det ligger absolutt en videreutdanning i å være med her, sier Kveine. Faggruppe-ledere Vidar Tiedemann Aase er leder for rørinspeksjon. Trond Alm har lederansvar for spyling, og Peer-Christian Nordby er altså leder for stikkledningsgruppa. Trond Havnnes er en aktiv gruppeleder for desinfisering og tetthetsprøving, mens Kenneth Skullerud har lederansvaret for lekkasjekontroll og trasèsøk. Kontaktinformasjon til alle disse finnes her på RINs hjemmeside under «kontakt oss» i hovedmenyen. I tillegg til disse gruppene vil det trolig også bli etablert en egen gruppe som skal håndtere tredjepartskontroll. Etablering av en ny gruppe må imidlertid godkjennes av årsmøtet i RIN, og derfor er det inntil videre et arbeidsutvalg under ledelse av Morten Trevland som jobber med dette feltet, opplyser Kveine.