https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/vannsenteret-–-Kopi-2-1.png

Ønsker innspill til trenings- og testfeltet på Ås

avatarevuser
Oppdatert: 29 oktober 2021
Vannsenteret på Ås har nå lagt ut informasjon om status for sitt planarbeid, der det også blir bedt om innspill fra vannbransjen. Daglig leder ved senteret, Sjur Tveite, håper medlemmer i RIN og SSTT kan komme med innspill til denne «høringen». -Et trenings- og testfelt vil være en meget sentral del av Vannsenteret – for bruk i kurs, undervisning og utviklingsarbeid. En prosjekteringsgruppe nedsatt av senterets styre utarbeider nå en plan for anlegget. Planen vil vise hvilke elementer og funksjoner som inngår, og hvilke aktiviteter som kan kjøres, opplyser Sjur Tveite. Her har du viktig informasjon: Her finner du en presentasjon av arbeidet så langt. Her er den foreløpige plantegningen som viser hvordan arealet så langt er disponert. Her finner du et skjema der du kan formidle dine innspill til prosjekteringsgruppen. Frist for innspill er 21. november 2021. -Vi ser fram til å motta innspill og videreføre arbeidet med planen, slik at vi så kan detaljprosjektere og realisere anlegget neste år, sier Tveite.