https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/Norsk-Vann-Trondheim-059-Kopi-1.jpg

Ønsker bedre statlig koordinering i 30 års gave

avatarevuser
Oppdatert: 05 september 2016
235 representanter for norsk vannbransje har meldt seg på til jubileumskonferansen til Norsk Vann i Trondheim tirsdag og onsdag. Jubilanten selv ønsker seg en bedre koordinert statlig myndighet på vann- og avløpsområdet i jubileumsgave. -Den gaven burde kommet for mange år siden, mener direktør Toril Hofshagen. Vannbransjens betydning for samfunnsutviklingen er et av hovedtemaene under årskonferansen ved Nidelvens bredd de neste to dagene. Det er ingen ringere enn professor Frank Aarebrot fra Universitetet i Bergen som skal belyse dette i et 60 minutters foredrag. Aarebrot har gjort grundige studier av 150 års vannhistorie, og det er neppe noen tilfeldighet at Bergen er godt representert under åpningssekvensen av jubileet. I tillegg til Aarebrot skal også VA-sjefen i Bergen kommune, Magnar Sekse, ta for seg både fortid, nåtid og framtid for Norsk Vann som medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon. Dette skal han gjøre i dialog med Norsk Vann-direktøren Toril Hofshagen. Kampen for det gode vann blir helt sikkert et sentralt tema. De 235 møtedeltakerne skal selvfølgelig også få en innføring i vannbransjens grønne energipotensial. Det handler om både klimakutt og tilpasning til et endret klima når Enova-rådgiver Merete Knain og seniorforsker fra NVE og Meteorologisk institutt, Dagrun Schuler Vikhamar inntar podiet i konferansesalen på hotell Scandic Nidelven. Avdelingsdirektør i KS, Lasse Jalling vil følge opp med hvordan kommunene kan lykkes på klimaområdet med felles satsing og intern samhandling. Det er ingen tvil om at Norsk Vann som organisasjon tar klimautfordringen på alvor i sitt jubileumsår. Det andre viktige hovedområdet under årets konferanse handler om kompetanse. Onsdagens program er delt inn i parallelle sesjoner, og utdannings- og forskningsinstitusjoner blir utfordret til å satse sterkt på en vannbransje som trenger all den kompetanseheving og rekruttering den kan få. Her blir det en gjennomgang av alt fra bachelor-utdanning til siste nytt fra doktorgradsarbeider ved NTNU og det planlagte kompetansesenteret for ledningsteknologi ved NMBU på Ås. De to andre sesjonene tar for seg bærekraftige eksempler på avløpsutfordringene, eksempler på godt samarbeid mellom vannbransje og entreprenører, samspill med utbyggere og flere foredrag om HMS i vannbransjen. Det er også lagt opp til en sesjon med befaringer der temaet er fra fellessystem til separatsystem. Det blir en urbanhydrologisk vandring på Risvollan i Trondheim, og dersom været holder seg kan det bli en fagdag i strålende solskinn også. Under jubileumsmiddagen tirsdag kveld blir det et prisdryss uten sidestykke i Norsk Vann regi. For første gang skal det deles ut hele fire ulike priser. Norsk Vann og vannbransjen har arbeidet mye for  å bedre bransjens omdømme, synlighet og rekruttering, og for første gang skal det deles ut en omdømmepris til et medlem i Norsk Vann. Prisen går til den som har utmerket seg særskilt innenfor omdømmebygging. Det skal også deles ut en bærekraftpris, og prisen går til den som har utmerket seg særskilt innenfor området bærekraft i vannbransjen. Det blir også pris til mest aktive organisasjon og mest aktive enkeltperson de siste to årene.  Dermed blir det en festkveld uten et ledningsnett i forfall eller andre uønskede lekkasjer. Gaveønsker har imidlertid også 30 års jubilanten Norsk Vann. -Øverst på ønskelista er at statlige myndigheter følger opp bransjens og Stortingets forventninger om en sektorlov, som vil føre til et mer avklart regelverk og bedre koordinering av rammebetingelsene på vann- og avløpsområdet, sier Norsk Vann direktør Toril Hofshagen. Hun ønsker også at hele bransjen kan bli med på et innovasjonsløft. Vi trenger å utvikle bærekraftige løsninger som gjør oss i stand til å levere gode vann- og avløpstjenester til en voksende befolkning, og under mer krevende klimaforhold. Vi trenger dessuten å gjennomføre en raskere fornyelse av det omfattende ledningsnettet i Norge, og da må hele bransjen gå sammen om en satsing. Dersom alle bidrar til en satsing som en del av bransjefellesskapet, så gir vi hverandre også en 30 års gave med stor verdi for kommende generasjoner, sier direktør Toril Hofshagen, som gleder seg til to innholdsrike bransjedager i Trondheim.