https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/rorinspeksjon-1.jpg

Nytt RIN-kurs i private avløpsledninger

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Programmet for operatørkurs private avløpsledninger, 28. – 29. mars 2022 er nå klart.  Kurset avholdes på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen. Det er satt av 20 plasser og her det som vanlig «første mann til mølla». Frist for påmelding er satt til 5. mars, og her blir det solid innføring i operatørkurs som omfatter både  stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Målgruppa for kurset er operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger.  Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere vil også ha god nytte av kurset med tanke på bestillerkompetanse. Videre ønskes kommunale saksbehandlere for private stikkledninger., VVS- og VA-rådgivere, rørleggere og entreprenører og representanter for forsikring og taksering velkommen. Forelesere er Peer Chr. Nordby, Olimb Rørfornying as, Øyvind Holskog, Norva24 Sørmiljø, Arnt Olav Holm og Trond Alm. I introduksjonen til kurset står det at stikkledninger er bare en del av det private ledningsnettet Når kommuner snakker om de private stikkledningene, er dette kun ledninger fra det kommunale nettet og fram til grunnmur. For den private ledningseier må man også passe på de ledninger som passerer under bygningen og det innvendige røropplegget. Ingenting har evig liv Uansett hvilket rørmateriale man benytter, vil man oppleve behov for drift og vedlikehold. Da er det viktig at man har atkomst til ledninger gjennom stakeluker etc. Og stoppekraner på vannledningen bør man alltid vite hvor man finner. Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men husk at ingen installasjoner har evig liv. Derfor er det smart å bygge nye ledninger for vann og avløp, som er godt tilrettelagt for utskifting og fornyelse. For mer informasjon og påmelding: Invitasjon - Operatørkurs private avløpsledninger - mars 2022