https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/02/Trykkproving_arbeidsomrade.jpg

Nytt kurs – RIN skal utdanne egne trykkprøvere

avatarevuser
Oppdatert: 23 februar 2020
Trykkprøving av ledninger er viktig. Nå setter RIN i gang med egen opplæring av fagfolk som skal utføre trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll. – Grundig opplæring i utstyret som faktisk brukes i dag, sier TD-gruppa. Her legger Trykkprøvings- og desinfiseringsgruppen (TD-gruppen) i RIN siste hånd på et kommende svært viktig kurs: Operatørkurs for utførende i trykkprøving, desinfisering og pluggrensing. [caption id="attachment_7216" align="alignnone" width="640"]
TD-gruppen i RIN. Stående: Trond Havnnes (nærmest), Kåre Aabye og Stein Linholt. Sittende Per Sigve Henriksen (nærmest) og Hans Jørgen Haugen.[/caption] Det er ikke uvanlig at tetthetskontroll – hvis den i det hele tatt utføres – skjer det med en nikkepumpe, et manometer med for dårlig nøyaktighet og etter en utgått standard. Uten nøyaktige målinger av vannmengder. – Dette er ikke godt nok! For å kunne bevise at ledningsanlegget er tett, må det utføres en profesjonell trykkontroll med godkjent utstyr. Her skal vi forholde oss til VA-norm og NS805. Det sier leder Trond Havnnes i TD-gruppen. Kontrollen bør utføres av et eksternt kontrollfirma, ikke utførende entreprenør. Trykkprøvingsutstyret skal sertifiseres hvert år. Først da foregår det det i korrekte former.

Nytt kurs i kontroll av VA-anlegg

Nå oppretter Rørinspeksjon Norge et tilbud for opplæring av egne trykkprøvere, som skal utføre kontroll av VA-anlegg. – Vi ønsker utdanne personellet slik at vi jobber på samme måte i hele Norge. Trykkprøving må tas seriøst. Vi finner lekkasjer på 60-65 prosent av nyanlegg når vi kommer og trykkprøver. Derfor er det viktig at jobben blir gjort korrekt. Det er også viktig at resultatene ikke skrives manuelt, men at de blir automatisk logget. Det skal ikke være noen tvil om hva som har skjedd, sier Hans Jørgen Haugen. Han jobber i Asplan Viak, og deltar i RINs trykkprøvings- og desinfiseringsgruppe (TD-gruppe). Den gruppa har gjennom vinteren jobbet med planlegging av det kommende kurset. Opplæring på tidsaktuelt utstyr er et viktig poeng i det kommende kurset.

Oppdatert utstyr og riktig bruk

– Det har skjedd en utvikling på utstyrsfronten. Denne måte opplæringen holde tritt med, sånn at vi kan bruke utstyret på rett måte, sier Kåre Aabye i Norva24 Ringerike. – Kurset er for utførende. For operatørene. Da nytter det ikke å få opplæring med den gamle, manuelle nikkepumpa. Her blir det opplæring på moderne, digitalt utstyr som loggfører alt vi gjør. Det går ikke an å manipulere, sier Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS i Tromsø. Han er leder for TD-gruppa. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i ulike sider ved kontroll av VA-anlegg:
  • Trykkprøving.
  • Desinfisering.
  • Nøytralisering.
  • Tetthetskontroll med overtrykk, vakuum og vann.
  • Vannprøvetaking
  • Pluggrensing av nye ledninger.
TD-gruppa tar sikte på at kurset skal fordeles over tre dager for å få plass til alt. Det tas sikte på å utdanne 20-25 operatører fordelt på to kurs pr år. Målet er å kunne godkjenne de første operatørene etter gjennomført opplæring før sommeren. –  RIN utsteder et sertifikat på at deltakerne kan jobben med dette ustyret, sier Trond Havnnes.