https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/07/20170824_104725-1.jpg

NYTT KURS: Digitalisering sikrer kvalitet

avatarevuser
Oppdatert: 20 juli 2020

Vi har utviklet nytt kurs for trykkprøving, tetthetskontroll og desinfisering. – Vi bruker i dette kurset kun digitalt utstyr som ikke lar seg manipulere, sier Trond Havnnes.

Gjesteskribent Mona Sprenger Havnnes jobber til daglig med rørkontroll i Høytrykksvakta AS i Tromsø, og regnes som en av de fremste ekspertene på dette området i Rørinspeksjon Norge. -Vi er nå klare med det nye kurset og vil tilby fra august av. Vi har hatt et test-kurs internt i egen bedrift, Høytrykksvakta og opplever at folk er engasjerte. I over et år RIN jobbet med dette kurset. 100 prosent riktig Havnnes er klar på at digitaliseringen sikrer kvalitet og har mange fordeler: – Når vi mater inn riktig data blir alt riktig. Her brukes datautstyr som ikke kan manipuleres, og resultatene som kommer ut er hundre prosent til å stole på. Vi kan blant annet legge inn volumet for hvor mye vann røret rommer og vannhastigheten. Trykk blir loggført med tre desimaler på millibar nivå. En annen fordel er at doseringen av klor i forbindelse med desinfisering blir helt riktig. Det er bra for miljøet.  – Ingenting går på slump, slik det ofte forekommer når en hvilken som helst rørlegger utfører testene. Kvalitetssvikt Det store variasjoner i hva slags utstyr som benyttes i kommune-Norge og hvilke krav som stilles til trykkprøving, tetthetskontroll og desinfisering av ledningsnettet.  Det er ikke uvanlig at tetthetskontroll – hvis den i det hele tatt utføres – skjer det med en nikkepumpe, et manometer med for dårlig nøyaktighet og etter en utgått standard. Uten nøyaktige målinger av vannmengder.  – Det er mange som bruker private aktører sånn som vår bedrift, mens andre skal absolutt gjøre alt selv, forteller Havnnes. Han forteller at det allerede på planstadiet kan det oppstå kvalitetssvikt, hvis rådgiverne leverer fra seg prosjektbeskrivelser som ikke er gode nok.  Mye klipp og lim gir skrekkeksempler – Dette innebærer at det kan oppstå feil på helt nye anlegg.  Havnnes har tidligere dratt fram noen skrekkeksempler, hvor rådgivere henviser til feil standard og feil VA/Miljø-blad.  – Det er mye klipp og lim. Hvis rådgiverne i stedet i prosjektene hadde henvist til NS-EN 805, VA/Miljø-blad og VA-norm, så hadde de sluppet å sette seg inn i tingene som skal gjøres. Det er kun ved avvik at de trenger å gjøre mer, sier Havnnes. Han føyer til at VA/Miljø-blad og VA-norm nå vil bli videreutviklet i Norsk Vannstandard.  RINs nye kurs vil i første omgang bli arrangert på Gardemoen. – Senere på vårt nye testsenter på Ås. Årsmøte i RIN 19.august vil Trond informere mer om det nye kurset. Årsmøtet er digitalt og gratis for alle å delta på.