Nytt år og nye RIN-kurs

Kurs 1 holdes i regi av Rørinspeksjon Norge (RIN) og det vil bli utført en kvalitetssikring i forbindelse med kurs 2 i samarbeid med Norsk Vann. Kurset avholdes onsdag 26. mars - torsdag 27. mars 2014 på First Hotel Ambassadeur i Drammen. Kurs 2 vil bli prøvd avholdt høsten 2014. Du er i målgruppen for disse kursene dersom du jobber i stat, kommune eller ledningseiere generelt, som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledningsnett eller er VA-orientert i din jobb. Alle er hjertelig velkomne. Frist for påmelding er satt til 10.februar. Her gjelder førstemann til mølla.   Kurs 1: Målsettingen med kurs 1 er gå gi lekkasjesøkere dokumentert grunnkompetanse og derved sikre kvalitet. Deltakerne får utstedt kursbevis. Kurs 2: Gi erfarne lekkasjesøkere videre kompetanse og derved sikre bedre kvalitet. Deltakerne får utstedt kursbevis og operatørbevis. Temaer i kurs 1 er blant annet Kommunalt og privat ledningsnett, fellesreglement, trykk- og reduksjonssoner, rørmateriell og sikkerhet Bruk av korrelator - Påvisning av rørtrasé Metoder for lekkasjesøk Grovsøk, sonedeling Finsøk, bruk av korrelator Marklytting Innføring i HMS - Kumarbeid - Trafikksikring Gruppearbeid med besvarelse av spørsmål om temaer fra kurset Aktuelt lytte- og søkeutstyr vises / demonstreres   Kurs 2 inneholder temaer som Kumarbeid og trafikksikkerhet - Hygienisk sikkerhet (regelverk iht. mattilsynet) Overvåking ved bruk av SMS lydloggere Videreføring på korrelator - Bruk av flerkorrelerende loggere Trasésøk, peiling ved bruk av "hakkespett" og med sonde Grovsøk + "Siste nytt" Finsøk, lekkasjesøk på lydsvakt materiell med hydrofoner eller gass/luft Eksamen med besvarelse av spørsmål om temaer fra kurs 1 og 2 Aktuelt lytte- og søkeutstyr vises / demonstreres Program og påmelding kan du laste ned her: Invitasjon_Mars_2014 (1)