https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/02/6137359108ed988bba1a3ab7_rorinspeksjon-1-1.jpg

Fire RIN-kurs, mye å lære!

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Artikkelen er oppdatert med ytterligere ett kurs: Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger. Har du eller noen av dine noe å lære innen rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger, spyling avløp på hovedledninger eller er dere på noen måte involvert innen stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg?

I oktober og november 2022 gjennomfører RIN fire høyaktuelle kurs:

 • Operatørkurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).
 • Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger.
 • Spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).
 • Operatørkurs private avløpsledninger: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg.

Formål og innhold

28. november 2022: Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger. Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp iht Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus er  rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Målgruppe for kurset er operatører som utfører rørinspeksjon og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA. Deltakere må ved påmelding dokumentere at de har operatørbevis og har gjennomført rørinspeksjoner de siste 6 måneder. Alle kursdeltakere som gjennomfører hele kurset og viser brukbar faglig forståelse ved avsluttende prøve, vil få utstedt nytt operatørbevis. PÅMELDINGSFRIST: 28. oktober 2022. Ytterligere info og påmeldingsskjema her! 28. - 30. november 2022: Operatørkurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon i henhold til Norsk Vann-rapport 234/2018. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er:
 • Operatører som minimum har utført rørinspeksjon i 6 måneder
 • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
PÅMELDINGSFRIST: 28. oktober 2022. Ytterligere info og påmeldingsskjema her!   28. - 29. november 2022: Spylekurs avløp for hovedledninger tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykks-spyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er:
 • Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
 • Private firma som utfører spyletjenester.
 • Bestillere/rådgivende ingeniører/forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
PÅMELDINGSFRIST: 28. oktober 2022. Ytterligere info og påmeldingsskjema her!   1. - 2. desember 2022: Operatørkurs private avløpsledninger Forundersøkelser og tilstandskontroll er hovedtema i kurset. Rørinspeksjon med videokamera er den bete metoden for innsyn i selvfallsledninger, og det man ser, skal rapporteres etter et standardkrav. Kurset omfatter også en kort orientering om aktuelle metoder for fornyelse av rørene ved minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge. Målgruppen for kurset er:
 • Operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger.
 • Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere.
 • Kommunale saksbehandlere for private stikkledninger.
 • VVS- og VA-rådgivere.
 • Rørleggere og entreprenører.
 • Representanter for forsikring og taksering.
PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2022. Ytterligere info og påmeldingsskjema her!   Del gjerne dette internt og eksternt. RIN-kursene bidrar til økt kompetanse og kvalitet på VA-nettet.