https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/spyling-–-Kopi-2.jpg

Nye kurs i spyling og rørinspeksjon av hovedledninger

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til to nye kurs. Det handler om operatørkurs i spyling av avløp for hovedledninger, og kurs i rørinspeksjon også for hovedledninger. Begge kursene er fysiske kurs og avholdes på Garder kurs- og konferansesenter. Operatørkurset i spyling arrangeres 23. – 24. mars, mens kurset i rørinspeksjon arrangeres 23.-25. mars. Påmeldingsfrist for begge kurs er satt til 5. mars. Det er satt av 20 plasser, og det er som alltid «første mann til mølla» som gjelder. Spylekurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere. Private firma som utfører spyletjenester er også velkommen til å delta. Dessuten er dette et kurs som er godt egnet for  bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper og andre  som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Trond Alm og Kjetil Storli har ansvaret for kurs-ledelse, og med seg som forelesere har de Hans Martin Eikerol, Arild Skjelstad og Finn Jenssen. For mer informasjon og påmelding, last ned her: Invitasjon og påmelding til spylekurs mars 2022.doc Rørinspeksjonskurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Videre blir det trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. Norsk Vann-rapport 234/2018. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppen for kurset er operatører som minimum har utført rørinspeksjon i 6 måneder, og dessuten  bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Trond Alm og Reidar Kveine har ansvaret for kurs-ledelse, og med seg som forelesere har de Hans Martin Eikerol, Finn Jenssen, Arild Skjelstad, Harald Darre Seip, Ståle Brodahl og Peer Christian Nordby. For mer informasjon og påmelding, last ned her: Invitasjon Operatørkurs rørinspeksjon mars 2022