https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/07/DSC_6811-1.jpg

Nye forelesere til RIN-kurs søkes

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Rørinspeksjon Norge søker forelesere som kan bidra i den omfattende kursvirksomheten i foreningen.  Nå er det flere seniorer som har takket av og derfor trenger foreningen nye krefter. Behovet for forelesere er i første omgang innen spyling og rørinspeksjon av hovedledninger og stikkledninger og lekkasjekontroll og trasesøk. Her ønsker RIN forelesere som har kompetanse på disse områdene. -Vi er sårbare fordi vi er for få til å gjennomføre kursene, og jeg kjenner på et ansvar for å levere god kvalitet. Viktig at arbeidsgiverne også vet at medarbeiderne kommer hjem med fornyet og oppdatert kunnskap, sier Peer-Christian Nordby i Olimb Rørfornying AS. Han har lang fartstid som foreleser, og mener han har hatt stort utbytte av dette. -Det er viktig at inspeksjonsfirmaene ser verdien av at medarbeidere engasjerer seg i bransjen, sier Nordby. Spylegruppa Trond Alm er leder av faggruppa for spyling i RIN.  Han har de siste årene organisert flere kurs innen rørinspeksjon og spyling for både hovedledninger og stikkledninger, og har vært en ivrig foreleser innen sitt fagfelt. -Det er viktig at vi holder oss oppdatert, og derfor er det også flott å få inn nye kolleger som brenner for faget. Jeg håper operatører som ser verdien av å dele kompetanse kan bidra inn i fellesskapet, sier han. -De som bidrar med kompetanse er også sikret tilførsel av kompetanse fra kursdeltakere. Selv har jeg lært svært mye av å være i RIN-miljøet gjennom flere år, både som deltaker på kurs og som foreleser.  Nettverket blir stadig større og nå kan jeg utføre oppdrag jeg aldri tidligere trodde jeg var i stand til, sier han. Behov for lekkasjesøkere Jan-Helge Høvset er en av ildsjelene innen lekkasjekontroll og trasesøk i RIN. -Vi har absolutt behov for flere forelesere, og håper å etablere kontakt med personer som har kompetanse innen både mengdedata, trykkdata, soneregnskap og i tillegg har erfaring med driftsovervåking generelt.  Vi vil gjerne også styrke selve faggruppa, gjerne med representanter fra Midt-Norge og nordover, sier Høvset. Faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering kjører nå et internt prøvekurs over tre dager med inviterte deltakere. Når kurset er gjennomført og evaluert vil dette bli tilbudt RIN-operatører over hele landet, sier leder i TD-gruppa Stein Linholt. Denne gruppa er i den heldige situasjonen at de har dyktige forelesere til å ta seg av de kommende kursene. Utviklerne av dette kurset er alle erfarne operatører som gjerne også vil være med som forelesere. Bestillerkurs RIN arrangerer også et bestillerkurs over én dag. Målgruppe for dette kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk.  Her er det RIN-leder Reidar Kveine og Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak som står for gjennomføringen. Dermed er foreleser-situasjonen dekket opp for dette kurset. Ønsker du å bidra på ett eller flere kurs som foreleser kan du ta kontakt med gruppelederne for de ulike fag-gruppene.  Du finner oversikt over gruppene her https://www.rin-norge.no/proff/kontakt-oss/