https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/Kjell-Aabye-1.jpg

Nye eller utdaterte standarder

avatarevuser
Oppdatert: 01 august 2016
Det finnes fortsatt kommuner og rådgiverselskaper som ikke har fått med seg at trykkprøving av vannledninger skal skje etter NS-EN 805, en standard som ble tatt i bruk for snart 10 år siden, og dermed erstattet NS 3551 fra 1986.  Nylig kom Rambøll Norge AS ut med dette oppdraget i forbindelse med ferdigstillelse av et ledningsstrekk i Drammen kommune. «Tetthet for trykkledninger skal prøves etter reglene i NS 3551 og tilfredsstille kravene i NS 3420». Daglig leder i Vann og Rørservice og aktivt RIN-medlem, Kåre Aabye, er oppgitt over at det fortsatt er både ledningseiere og større konsulentselskaper som ikke har fulgt med i timen og opererer med gamle standarder i sine beskrivelser. Drammen kommunes VA-norm er på sin side er imidlertid «på nett» og har fått med seg bestemmelsene fra 2007. Kommunen skriver i sine lokale bestemmelser at trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, og at det skal trykkprøves mot stengt ventil, der krav til tetthet er beskrevet i VA/Miljøblad nr 25.  Her står det også at kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal derfor varsles i god tid før kontrollen skal finne sted. Her er det hele produksjonsrekka som må sjekke hvilke oppdrag de sender ut, mener VA-ingeniør i Asplan Viak, Ole Bjørn Bonstad. Kåre Aabye er av den oppfatning at kommuner og andre ledningseiere helt og fullt stoler på sine rådgivere og ikke tar seg tid til å kvalitetssikre utlysningstekster av denne type. Som utførende kan vi enten overse «klipp og lim-feilen», eller vi kan på en enkel måte henvise til at oppdraget er priset og vil bli utført ut fra gjeldende standard, sier Aabye til RIN-Nytt. Han innser at voksenopplæringen innen trykkprøving må fortsette, og derfor mener han RIN er et viktig forum. Kom på kurs Eksempelet vi trekker fram her er ikke enestående. Det kunne vært hvilket som helst rådgivende selskap og det kunne vært nærmest hvilken som helst kommune. Derfor bør både ledningseiere og rådgivere vurdere å sende inn en etteranmeldelse til våre fagdager i Asker 24.-26.august, mener faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl. Hun mener det er fort gjort å gjøre feil ved beskrivelse av trykkprøving av vannledninger. Som rådgivere skal vi kunne detaljer innenfor et stort fagfelt, så det er fort gjort å glippe litt innimellom. Likevel skal det normalt fanges opp i vår interne kvalitetskontroll, eller hos oppdragsgiver ved gjennomlesning av beskrivelsen. Heldigvis har også de som skal prise jobben anledning til å varsle når feil oppdages, slik at feil kan korrigeres så raskt som mulig. Når det er sagt er det også viktig å sette krav til at utstyr skal være digitalt og av en slik karakter at hele prosessen skal kunne dokumenteres «uberørt av menneskehender» Det finnes useriøse aktører der ute som bruker unøyaktig utstyr og som feilaktig godkjenner ledninger som overhodet ikke er tette. Her må også ledningseier ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne følge opp arbeidene i felt, slik at utette vannledninger ikke overtas. Bergh Svedahl minner også om at Norsk vann, RIN og SSTT anbefaler uavhengig tredjepartskontroll, altså skal sluttkontroll tas ut av anbudet og kontraheres i eget anbud. Her vil nok ledningseiere i det lange løp tjene på å inngå rammeavtaler med et seriøst firma, mener hun. NS-EN 805 Denne standarden angir generelle krav til vannforsyningssystemer utenfor bygninger, herunder hovedledninger og stikkledninger for drikkevann, forsyningsreservoarer, annet utstyr og hovedledninger for ubehandlet vann, med unntak av renseanlegg og utbygging av vannkilder. Standarden angir generelle krav til komponenter og produktstandarder som kan inneholde strengere krav. Her er også gjeldende krav til installasjon, prøving på byggeplassen og ferdigstillelse. Kravene i denne standarden gjelder for dimensjonering og utførelse av nye vannforsyningssystemer; utvidelse av større områder som utgjør en sammenhengende del av et eksisterende vannforsyningssystem og betydelig endring og/eller rehabilitering av eksisterende vannforsyningssystemer.