https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/12/VAMiljoblad-1.jpg

Nye ansikter i Stiftelsen VA/Miljøblad

avatarevuser
Oppdatert: 04 desember 2014
Stiftelsen VA/Miljø-blad utgir VA/Miljø-bladene og drifter Norsk Vanns VA-norm. På julemøte 28. november deltok Norsk Vanns nye representanter i stiftelsens styre; Knut Bjarne Sætre og Gjertrud Eid, skriver Norsk Vann på sine nettsider. "Stiftelsen VA/Miljø-blad" ble opprettet i fellesskap av NKF og Norsk Vann i 1996. Stiftelsen har som formål å utgi VA/Miljø-blad og har siden etableringen av Norsk Vanns VA-norm også hatt ansvar for drift av normen. Norsk Rørsenter har i alle år hatt prosjektlederansvar for VA/Miljø-blad og VA-norm på oppdrag for stiftelsen. I styret for stiftelsen sitter to representanter for NKF og én representant for Norsk Vann. Sigbjørn Åge Fossdal fra Bykle kommune har vært Norsk Vann sitt styremedlem siden 2009, med Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune som varamedlem. De takkes av for en flott jobb i stiftelsens styre gjennom mange år! Rørinspeksjon Norge er ikke representert i styret for stiftelsen, selv om flere medlemmer i RIN har antydet at det ville vært naturlig.