https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/04/martina-kurs-2-1.jpg

Ny VA-konferanse med NoDig fokus

avatarevuser
Oppdatert: 06 april 2018
AVK Norge AS har gått sammen med Vestfold Plastindustri (VPI) og inviterer til en helt ny fagkonferanse for vann- og avløpsbransjen, der det blir et sterkt fokus på NoDig-metoder. Konferansen har fått navnet «Vann og Miljø 2018», og arrangeres på Scandic Park Hotell i Sandefjord den 19. og 20. april. Vann & Miljø 2018 ønsker å skape en arena som gir inspirasjon til kompetanseheving med faglig fokus. -I løpet av de to aprildagene skapes en unik møteplass for læring, utveksling og nettverksbygging i VA bransjen, mener Martin Rud, markedssjef VA i AVK. Produsentarrangement - Det er ikke ofte vi som produsenter står bak faglige samlinger. For det meste er det grossistene som er arrangører. Vi har sett at det er viktig for oss som produsenter å skape en faglig plattform hvor folk innen bransjen møtes, får økt kompetanse og presentere nyheter. «Vann og miljø 2018» er en slik arena. Vi har alltid blitt invitert. Nå er det vi som inviterer, sier Martin Rud. Målgruppen er konsulenter innen privat og offentlig sektor. NoDig fokus Martina Bergh Svedahl fra RIN og Asplan Viak er hentet inn for å ta for seg NoDig-metoder.Hun har over 12 års erfaring med prosjektering og prosjektledelse av VA-tekniske anlegg, med hovedvekt på NoDig / Smart ledningsfornyelse. Hun har bred kompetanse innen de fleste NoDig-metoder som benyttes i det norske vann- og avløpsmarkedet. Til daglig er hun VA-rådgiver ved Asplan Viaks kontor i Drammen. I rollen som fagkoordinator for NoDig har hun som mål at VA-bransjen alltid skal tenke NoDig først, heter det i programpresentasjon fra arrangørene. Dermed stiller Martina nok en gang opp som ambassadør for NoDig. Positiv respons - Så langt har vi fått mange positive tilbakemeldinger på programmet. Ikke minst blir det spennende å ta i bruk en helt ny presentasjonsteknikk, også kalt TEDx. Dette er en teknikk som er designet for å bedre kontakt og kommunikasjon. TED er forkortelsen på Technology, Entertainment og Design. TED sprer ideer ved hjelp av foredrag og opptredener innenfor alt fra forskning og teknologi til politikk, økonomi og kultur. Det er første gang TEDx benyttes i vann- og avløpsbransjen, sier Rud. Av konferansens foredragsholdere trekker Rud også fram Gitte Marlene Jensen fra NIRAS, som innleder om «Smart water management». Bakgrunnen er at 40 prosent av vannledningsnettet lekker i Norge i dag. - En «grønn tråd» gjennom hele arrangementet, er tilbudet om økt kunnskap for å være bedre rustet for framtiden. Som krydder på disse to aprildagene er eventyrer Lars Monsen hyret inn. Utover en rekke foredrag, vil det bli muligheter for en messevandring, hvor rundt 25 utstillere presenterer nyheter fra VA-bransjen. AVK Norge AS er en del av AVK-gruppen, som er et internasjonalt selskap med mer enn 90 produksjons- og salgsselskaper og med ca. 3.900 ansatte. Vestfold Plastindustri AS (VPI) betegner seg som Nordens ledende produsent av korrosjonsfrie løsninger i glassfiberarmert polyester – GRP, med tanker blant annet til septik, olje, fett og kjemikalier Kjerneområdene er å være prosessleverandør i vannbransjen, med eget støperi for glassfiber, prefabrikkerte kommunaltekniske pumpestasjoner, tank og renseanlegg. For program og påmelding klikk her: