https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/nye-ledere-Kopi-Kopi-1.jpg

Ny ledelse valgt i SSTT

avatarevuser
Oppdatert: 04 mai 2017
Et sterkere samarbeid med Norsk Vann og Svenskt Vatten og bedre kommunikasjon. Det var tema på SSTTs årsmøte i Karlstad, hvor den norske arbeidsgruppen fikk ny leder. KARLSTAD: Etter over ti-års arbeid i SSTT overlot leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Lars Wermskog fra Oslo VAV stafettpinnen til Borghild Teigland Folkedal fra Hawle Water Tech, Norge. Mats Rostö fra Nacka Vatten och Avfall er ny styreleder for det norsk/svenske SSTT styret. – Det skjer mye spennende innovasjon og jeg har stor på å utvikle de gravefrie metodene. Dette er arbeidsmetoder som samfunnet vil trenge i framtiden, sier Rostö, som ikke kjente til SSTT før han fikk tilbudet om å bli styreleder. – Dette viser at SSTT kan bli bedre på kommunikasjon, sier den nye lederen for den norske arbeidsgruppen Borghild Teigland Folkedal, som vil styrke samarbeidet med svenske kolleger i SSTT. Vil tilby kurs SSTT har nå totalt 528 medlemmer. Sverige har 403, mens Norge har 125. Den norske arbeidsgruppen har gjennomført en spørreundersøkelse som har kartlagt medlemmenes interesser og hensikter med medlemskap. – Vi ønsker framover å definere medlemsfordelene bedre og bygge opp kursvirksomhet i Norge. Dette er et tilbud som finnes i Sverige og vi vil benytte oss av det svenske kursopplegget. Da er det en fordel at vi i den norske arbeidsgruppen har tre svensker, smiler Folkedal. Hun ønsker også få flere konsulenter og kommuner som medlemmer i SSTT. – Den norske arbeidsgruppen vil etablere mindre grupper som jobber med spesifikke saker fremover. Fornye og skape debatt På årsmøtet i Karlstad ble Lars Wermskog, Anders Kjellberg og David Jacobsson takket av med blomster for innsatsen de har lagt ned i SSTT. De tre seniorene innenfor gravefrie metoder anbefaler at SSTT jobber videre med å styrke samarbeidet med Norsk Vann og Svenskt Vatten. –  Vi må være tilstede på Norsk Vann og Svensk Vattens konferanser. Det er mange som sloss om oppmerksomheten og vi må velge hvilke arenaer vi skal delta på. SSTT skal kommunisere NoDig-metoder, skape diskusjon og nettverk, sier Wermskog. – Vi må løfte blikket og ikke gå for langt ned i detaljene. SSTT må fortsette å fornye seg, sier Jacobsson. Disse rådene vil Folkedal følge: – Absolutt. Det er veldig viktig. Vi har et utrolig godt samarbeid med Norsk Vann og det er veldig viktig for oss. Kommunikasjonsstrategi Å nå ut med sitt budskap er svært viktig for SSTT som det siste året har jobbet aktivt med kommunikasjon. Styret har i 2016 etablert en ny og bedre hjemmeside (se www.sstt.se ). Dette arbeidet vil fortsette i 2017. – Vi vil jobbe mye med kommunikasjon, forsikrer Folkedal. Det skal etableres en redaksjon for gravefrie metoder. Artiklene skal publiseres på hjemmesiden samt deles i sosiale medier. SSTTs aktiviteter i 2016
  • I 2016 har styret blant annet jobbet med å avslutte all formell tilknytning til danske kolleger som har meldt seg ut av SSTT. Alle økonomiske og juridiske forhold har blitt avsluttet på en god måte.
  • Det har blitt arrangert temadager, fagdager, konferanser og studiebesøk.
  • Styret har inngått en prøveperiode med egen betalt sekretærfunksjon (kanseli) frem til årsmøte 2017.
  • Den Norske arbeidsgruppen har avsluttet samarbeide med Norsk Rørsenter som hadde rollen som sekretær og ansvar for håndtering av økonomien. Dette er nå overført henholdsvis til Kanseliet og til Emelie Olsson.
  • Styret har etablert en ny og bedre hjemmeside (se www.sstt.se ). Dette er et ledd i å styrke sin kommunikasjon til medlemmene og andre interesserte.