https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/08/Sverre-og-Steinar-2-RIN-1.jpg

Ny Hallingplast-epoke med tredje generasjon Tragethon

avatarevuser
Oppdatert: 06 august 2021
Sverre Tragethon (35) har overtatt stafettpinnen som daglig leder i Hallingplast AS etter sin far Steinar. Dermed innledes en ny epoke, der tredje generasjon Tragethon nå skal utvikle den solide bedriften i Hallingdal videre. Sverre Tragethon har med kone, to barn og hund, flyttet hjem til Geilo etter fem år som leder av datterbedriften Hallingplast AB i Sverige. Nå er det moderbedriften som skal nyte godt av den kompetansen han har bygget opp fra barnsben av, da han fulgte sine fars fotspor og ble heltidsansatt allerede som 20-åring. Det skriver Hallingplast AS i en pressemelding. Sammen med sine to brødre Kåre og Anders utgjør han tredje generasjon Tragethon i bedriften. Sverre er utdannet markedsøkonom fra IHM Business School i Gøteborg.  Han ble av styret valgt til å lede bedriften videre på grunn av sin fagkunnskap og innsikt, både for selskapets kunder, samarbeidspartnere og kolleger. Sverre vil fortsette som salgs- og markedssjef med fokus på de litt spesielle markedsområdene og produktene innen havbruk og offshore. Hovedmarkedene til Hallingplast innen vann og avløp håndteres for lengst av dyktige folk i organisasjonen. Solid kompetanse Styreleder i Hallingplast AS, Jan Sannem, er ikke i tvil om at Sverre har de egenskapene og den kompetansen som er nødvendig for å sikre Hallingplast sin sterke posisjon i markedet og videreføre bedriften som en hjørnesteinsbedrift i Hallingdal. Samtidig understreker han at Steinar Tragethon, etter drøye 40 år som daglig leder, fortsatt vil sette sitt preg på bedriften. Nå i rollen som leder for en ny avdeling med et knippe medarbeidere innen teknikk og utvikling. -Steinar vil i lang tid være en viktig motor i videreutvikling av bedriften, slår styreleder Sannem fast. -Nødvendig kompetanse innen teknisk, logistikk, markedsføring og økonomi er avgjørende for videre utvikling. Bedriften er også kontinuerlig avhengig av nye operatører som har riktig skolemessig bakgrunn for å kunne betjene det stadig mer digitaliserte og avanserte produksjonsutstyret bedriften investerer i. Hallingplast har gjennom mange år vært en viktig lærlingearena i Hallingdal, og det vil være avgjørende for at bedriften skal kunne tiltrekke seg gode medarbeidere, fortsetter Sannem. Riktig å skifte leder nå Steinar Tragethon opplever det som riktig å overlate den daglige ledelsen til neste generasjon. -Vi har jobbet lenge sammen, og jeg kjenner meg trygg på at bedriften vil bli utviklet videre. Samidig føler jeg at jeg har mer å gi innen nettopp teknikk og utvikling. -Ingen innovasjon skjer i komfortsona og nye produkter innebærer alltid en viss risiko. Den risikoen er vi villig til å ta i samarbeid med framoverlente kunder, og jeg gleder meg til å få muligheten til å konsentrere meg mer om dette, sier 63-åringen Steinar Tragethon. -Hos oss skal det være tette bånd mellom innovasjon, produksjon, salg og marked, og det er i denne treenigheten jeg trives så godt, sier Sverre Tragethon. I Hallingplast er det åpne dører mellom avdelingene og det skaper en spennende dynamikk der alle innspill og ideer blir tatt på alvor. Personlig er jeg veldig fasinert over å delta i problemløsninger sammen med kunder, sier han, og trekker fram leveransen av 12 trailerlass i konvoi med røde kabelrør til et NoDig prosjekt i Danmark. -Verdier som redelighet, åpenhet, nøkternhet og forståelig direkte kommunikasjon kjennetegner Hallingplast. Bedriften skal fortsatt bygge videre på slike kjerneverdier, sier den nye daglige lederen. Skal beholde fleksibiliteten -Med fortsatt vekst og profesjonalisering er det viktig at vi beholder fleksibiliteten og at det fortsatt er vår styrke. Det er viktig at neste generasjon også finner sin måte å organisere bedriften på, og at fleksibiliteten fungerer på en slik måte at vi kan betjene våre kunder på en god måte også i årene som kommer, mener Steinar Tragethon. -Vi skal jobbe enda mer aktivt inn mot de beskrivende rådgiverne for å få Hallingplast sine produkter inn i markedet. Vi har dyktige konkurrenter som leverer gode produkter, men vårt mål er selvsagt å bli den foretrukne partneren i de ulike prosjektene. Vi har høy kvalitet på våre produkter og sterkt fokus på produktutvikling i tett dialog med de ulike markedene.  Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, jo bedre kan vi bidra med vår kompetanse og våre produkter, understreker Sverre Tragethon. Fortsatt familiebedrift Hallingplast vil fortsatt være en familiebedrift. Den økonomiske situasjonen er god. Omsetningen i fjor kom opp i 550 millioner kroner og bedriften sysselsetter nå drøyt 90 medarbeidere i moderbedriften og datterbedriftene WOPAS og Hallingplast AB. -Vi er godt rigget både for nedgangstider og oppgangstider. Vi har en god base i det vi har bygget opp, og så lenge vi tar skritt for skritt tror jeg vi har alle muligheter for å beholde den gode plattformen, mener Sverre Tragethon. -Vi er blitt mer og mer bevisst på at vi som bedrift har et samfunnsansvar, spesielt i eget lokalsamfunn fra Nesbyen til Geilo. Det er mange som har sitt virke på Hallingplast, og som skal kjenne seg trygg på at vi er en solid arbeidsplass også i framtida. -Det varmer når vi hører at våre medarbeidere forteller om en trivelig og arbeidsplass i sine lokalmiljøer. Vi vet at vår virksomhet skaper ringvirkninger for mange andre arbeidsplasser også. Vi kjenner sterkt på at vi skal være med å utvikle Hallingdal som industriregion gjennom å styrke merkevaren Hallingplast både nasjonalt og internasjonalt. Vi ligger sentralt i forhold til våre hovedmarkeder selv om noen betegner oss som en utkantbedrift, sier Steinar og Sverre Tragethon nærmest i kor.