https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/03/emblem-pa-hvit-bakgrunn.jpg-article.jpg

NRL er blitt Rørentreprenørene Norge

avatarevuser
Oppdatert: 03 mars 2015
Foreningen er nå klar for å møte fremtidens utfordringer med ny strategi og det samme solide faglige og næringspolitiske fundamentet som foreningen alltid har vært tuftet på, skriver foreningen i en pressemelding Rørentreprenørene Norges nylig gjennomførte bransjeanalyse ligger til grunn for foreningens arbeid med ny strategi når det gjelder den videre utvikling av organisasjonen og hvilke oppgaver som nødvendigvis skal prioriteres i fremtiden. Analysen tar for seg årene 2015-2022 i rørbransjen, og avdekker mange av de kommende utfordringene bransjen står overfor og som nødvendiggjør en rekke organisasjonsmessige og strukturelle tiltak i Rørentreprenørene Norge for å komme denne utviklingen i møte. – Det er helt riktig timing for å endre navn og profil nå. I den store sammenhengen er disse utseendemessige endringene egentlig bare to av mange verktøy, sier adm. dir. i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe. Store utfordringer Årene som møter oss vil by bransjen på en rekke endringer og utfordringer som vi ennå ikke helt aner konsekvensene av, ifølge bransjeanalysen. -Llikevel ser vi løsninger på en del av de kommende problemstillingene. Dette innebærer blant annet at vi gjør strukturelle endringer lokalt som skal knytte tettere bånd mellom opplæringskontorer og avdelinger. Dette vil styrke bransjens engasjement med grunnutdanningen, sikre god rekruttering og dessuten gi mange gode innspill til foreningens generelle utdanningspolitikk overfor myndighetene, sier Backe. Samtidig ser Rørentreprenørene Norge på et kompetanseløft for avdelingslederne og mulighetene for nærmere regionale samarbeid over avdelingsgrensene. Kompetanseløftet innebærer blant annet at avdelingslederne får verktøy som gir dem mulighet til å yte enda bedre innsats for lokalmedlemmene og styrke forholdet til organisasjonen sentralt. Et kvalitetsstempel – Vi har grunn til å være stolte av bransjen vår – en bransje med stort markedspotensial, store utfordringer og spennende oppgaver. Vi samarbeider forøvrig tett med Byggenæringens Landsforening (BNL) for å stoppe svartarbeid og arbeidslivskriminalitet, sier styreformann i Rørentreprenørene Norge, Stein Ove Bjelland. Alt i alt skal Rørentreprenørene Norge fremstå som bransjens samlingspunkt når det gjelder arbeidet for å sikre en seriøs bransje med et godt omdømme og en tydelig og autoritær stemme hos myndighetene. Vi ønsker at publikum skal oppfatte Rørentreprenørene Norge-emblemet synonymt med kvalitet. – Vi søker å oppnå en vinn-vinn-situasjon for medlemmene og rørbransjen, myndighetene og til syvende og sist Norge. Det skal lønne seg på alle plan at Norges rørbransje er organisert i Rørentreprenørene Norge, sier Backe. [caption id="attachment_3214" align="aligncenter" width="640"]
Den nye logoen til Rørentreprneørene Norge ser slik ut.
Den nye logoen til Rørentreprenørene Norge ser slik ut.[/caption]