Norske VA-aktører strømmer til IFAT

Etter en noe rolig åpningsdag i går var det fullt trøkk og svært mange besøkende i dag. IFAT-messa er enorm, med sine 3.000 utstillere, fordelt på 16 haller i tillegg til store uteområder. Flere norske delegasjoner er allerede ankommet. Overraskende mange kommuner har sendt til dels store delegasjoner. Blant disse er Oslo og Bærum, mens Bergen har en noe mindre delegasjon. I morgen kommer også en rekke medlemmer fra Rørinspeksjon Norges medlemsbedrifter og kommuner. Også de store grossistene har egne delegasjoner på plass i München. Oslo kommunes utsendinger har delt seg i to avdelinger, der den ene skal undersøke nye løsninger innen NoDig, mens den andre ser på andre innovative VA-løsninger. -Vi vil gjerne gjøre oss kjent med hva som finnes på markedet når det gjelder gravefritt utstyr.  Det er mye nytt på markedet. Blant annet har vi nå sett at det er mulig med utblokking mellom kummer uten noen form for oppgraving. Det er interessant for oss i den innovasjonsfasen vi er inne i nå når det gjelder fornyelse av vannledninger uten oppgraving, sier Rodney Pettersen fra Oslo VAV. Dialogkonferanse IFAT ble åpnet i går med en dialogkonferanse der fem eksperter fra innen økonomi, politikk, forskning, kultur og media satte fokus på vann som en menneskerett og en økonomisk faktor. Her ble det en dialog om hva som er oppnådd av teknologi og om den videre utvikling vil gi verdens befolkning tilgang på rent vann.  Veksten i middelklasse både i Afrika og Asia er en av de store utfordringene. Middelklassen forbruker nemlig 20 ganger mer vann enn de aller fattigste. Dermed vil behovet for vann også øke dramatisk de neste årene. Dermed blir dette også en teknologisk utfordring. Spørsmålet om vannmangel blir stadig mer presserende, - ikke bare i utviklingsland, men også i industrialiserte land, og det var dette som ble debattert i München på IFATs åpningsseminar. Norsk paviljong IFAT 2014 varer hele uka, og Innovasjon Norge, i samarbeid med bransjeaktørene Norsk Vann, Smart Water Cluster og Vannklyngen, stiller også i år med en fellespaviljong. I dag inviterte de til frokostseminar med fokus på norske vannløsninger for det globale markedet.  En av påstandene var  at hver eneste dråpe vann kan benyttes minst to ganger. Det var direktør Sigmund Larsen i firmaet Environor AS som la fram denne påstanden. Mottakelse Onsdag ettermiddag inviterer så den norske ambassaden i Berlin sammen med Innovasjon Norge til en mottakelse i den norske paviljongen. Her blir det «en smak av Norge», med nettverksbygging, samtaler mellom kolleger og konkurrenter. Den norske ambassaden er raus med invitasjonene. Alle nordmenn er velkommen til denne åpne mottakelsen, og det er også tillatt å ta med seg to av sine forretningsforbindelser. Den norske fellesstanden er i hall A4.