image

Norsk Vanns Vannstandart er publisert

All informasjon og illustrasjonen er hentet fra Norsk Vann.

Verktøyet Vannstandard er åpent og tilgjengelig for alle. Norsk Vann tilbyr hyppige webinarer for både kommuner og foretak i forbindelse med lanseringen. 

Vannstandard er kommunens verktøy for å kommunisere hvilke krav som gjelder for etablering og drift av vann- og avløpsanlegg i den enkelte kommune. Vannstandard er også et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

 • sentrale krav fra lovverket 
 • standardiserte krav fra Vannstandard 
 • eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune  

Vannstandard omfatter følgende anleggstyper:

 • hovedledninger 
 • mindre avløpsanlegg, avgrenset til kapittel 12 i forurensningsforskriften 
 • olje- og fettutskillere avgrenset til forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A-4

Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-norm og VA/Miljø-blad.

Med Vannstandard ønsker Norsk Vann å oppnå:

 • lik kvalitet uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • god kvalitet fordi kravene er godt kvalitetssikret og vi gjør det samme mange ganger
 • tidsbesparende system for den som skal beskrive, bestille, regne på og gjennomføre arbeid
 • bærekraftige løsninger med lang levetid

Vannstandard er tilpasset ulike målgrupper. Det passer godt for:

 • kommuner og foretak som legger planer på overordnet nivå prosjekterer og lager detaljbeskrivelser til utførende foretak, etablerer/bygger anlegg
 • kommunen som myndighet, som skal behandle søknad om utslipp- eller byggetillatelse
 • ansatte i kommunen eller foretak som skal utføre driftsoppgaver på vann- og avløpsanlegg
 • den som deltar på et kurs eller tar en utdanning, hvor bygging og drift av vann og avløp er tema

Les mer og gå til Vannstandard her.