https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/09/Valer-kommune-–-Kopi-1.jpg

Norsk Vanns Omdømmepris til Våler kommune

avatarevuser
Oppdatert: 08 september 2021
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Våler kommune i Østfold er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021. At en liten kommune med få medarbeidere innen vann og avløp får denne oppmerksomheten er nærmest oppsiktsvekkende, men likevel fullt fortjent. Bakgrunnen for nominasjonen og kåringen av årets Omdømmepris er denne kommunens arbeid med rekruttering i vannbransjen, eget lekkasjesøkprosjekt og et omfattende prosjekt for reduksjon av spredt avløp, i samarbeid med Driftsassistansen i Viken IKS. Selv om kommunen er liten sett fra et befolkningsperspektiv er den inne i en periode med sterk befolkningsvekst med framskrevet vekst på over 30 prosent mot 2050. Store utfordringer Vann- og avløpsavdelingen har fram til i dag vært liten sett opp mot de utfordringene de har stått overfor. Til tross for dette har kommunen med vann- og avløpsavdelingen gjort seg bemerket i VA-miljøet i Viken. Her er det snakk om en sterkt fremoverlent organisasjon med mål om å utvikle seg. I traineeVANN tok kommunen tidlig initiativ til å samarbeide med Driftsassistansen i Viken og MOVAR IKS. I partnerskapet får traineen en unik mulighet til å bli kjent med flere organisasjonsformer og VA-faglige problemstillinger. At også mindre kommuner ser det som nyttig å delta i traineeVANN ser Norsk Vann svært positivt på. Ny lekkasje-teknologi Med prosjekt lekkasjesøk har kommunen tatt i bruk ny teknologi for å søke etter lekkasjer og fremmedvann i kommunale avløpsledninger. Ny teknologi og metodikk for å søke etter fremmedvann har stått sentralt en erfaring de ønsker å dele med seg både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene ble sist delt på Norsk Vanns fagtreff 2021. Spredt avløp Kommunen jobber nå med prosjekt spredt avløp der det tas sikte på å strømlinjeforme tilsynsarbeidet i kommunen. Her skal man se på alt fra planlegging til gjennomføring av avviksbehandling. Det tas i bruk digitale løsninger for å bedre kommunikasjonen mellom aktørene som er involvert i arbeidet med avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette er et arbeid vannområdet Morsa, Glomma sør og Haldenvassdraget vil dra nytte av i første omgang. Liten organisasjon -Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber med renseanlegg og drift av kommunalt nett, er det imponerende å se at de klarer å utrette og faktisk gjennomføre gode prosjekter, og i tillegg ønsker å dele av sine erfaringer med andre. Det er verdt å vise frem for andre kommuner at det nytter selv om man er liten, og for å gi de ansatte i kommunen en velfortjent bemerkelse for godt arbeid og videre motivasjon, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.