https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/04/tekna-sikkerhet2-7-Kopi-1.jpg

Norsk Vann tar initiativ til sikkerhetskultur

avatarevuser
Oppdatert: 22 april 2015
Det sier prosjektleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann, som bekrefter at 22.juli kommisjonens sterke rapport også vekket Norsk Vann. Han mener seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har et godt poeng da han under TEKNA-seminaret om samfunnssikkerhet og risiko i vannbransjen på Gardermoen i går og i dag hevdet at vannbransjen får den sikkerheten den fortjener. Som kommunenes interesseorganisasjon inn mot myndighetene er dette et ansvar organisasjonen ble bevisst på etter 22.juli kommisjonens rapport. Denne kommisjonen konkluderte med at det meste sviktet i norsk beredskap da terroren rammet Norge. Som følge av denne rapporten ble sikkerhet og beredskap et tydeligere satsingsområde i organisasjonen. Norsk Vann har utarbeidet flere rapporter, og sikkerhetsstyring for vannbransjen er neste rapport som kommer rett over sommeren. En arbeidsgruppe, under ledelse av seniorforsker Jon Røstum ved SINTEF Vann og miljø, skal legge fram sine anbefalinger i en egen rapport. Støtte ved kriser Arbeidsgruppa mener det er viktig at Norsk Vann tar initiativ til krisestøtteenhet for vannforsyningen. Denne enheten skal bestå av kompetente personer som har drift av vannverk i ryggmargen. Ved en hendelse blir ofte vannverkseier opphengt i selve hendelsen at man ikke makter å se situasjonen utenfra. Derfor er det viktig med et par eksterne eksperter som kan støtte vannverk eller kommune i sin krisehåndtering med råd og anbefalinger. -Det er nødvendig med økt påtrykk, blant annet fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for å øke beredskapen også på datasikkerhet og alle de systemer som kan lamme våre tjenester. Det blir dramatisk dersom en ny by eller en region blir uten vanntilførsel eller at avløpsnettet kollapser fordi noen har manipulert med våre styringssystemer, understreker Furuberg. Bevissthet på sikkerhetsaspektet -Lokale, lukkede nettverk må bli bevisst på sikkerhetsaspektet og risikovurderingene ut over de rent fysiske «forsvarsverkene» som vi er ganske gode på.  Vi har mange gode partnere å spille på, enten det er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg eller relevante departementer og direktorater, fortsetter Furuberg. Han mener det er viktig at den lokale ledelse i kommuner og vannverk øker sin bevissthet rundt temaet. -Kurs i regi av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er spesielt viktig. Det må settes av ressurser og tid til personer som kan ha dette som en del av sin jobb. Det må bygges opp en egen sikkerhetskultur i egen organisasjon.  Uten ressurser, tid eller kompetanse vil man ikke lykkes. Vannverkssiden er god på beredskap, men systematisk sikkerhetsarbeid er et nytt felt for oss, avslutter Furuberg.