https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/01/RIN-Norsk-Vann-fagtreff-1.jpg

Norsk Vann inviterer til fagtreff

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Det grønne skiftet knyttet til ledningsfornyelse og investeringer, kontroll og kvalitetssikring ved etablering av VA-anlegg, konsekvenser knyttet til avløpsdirektivet og behov for samarbeid er blant temaene på Norsk Vanns fagtreff 2023. Det arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen dagene 16. og 17. mars. Endelig program er klart medio januar, 2023. Dag 1 vies det nye avløpsdirektivet, med innlegg om hvordan bransjen ser på forslaget og innspill til dette, samt eksempler og muligheter knyttet til samarbeid. Dag 2 gjennomføres tre parallelle sesjoner over temaene ledningsnett, avløp, samt lukt og smak i drikkevann.

Faglig og sosialt nettverk

Etter gode erfaringer med å vise arrangementer digitalt, fortsetter Norsk Vann med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass. 4 av 6 paralleller kan følges digitalt. Samtidig legger Norsk Vann vekt på å skape en god fysisk møteplass, og en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen. Ikke minst blir middagen dag 1 en god anledning til å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye. Påmelding innen 8. mars kl. 18:00 for fysisk deltakelse, samt 14. mars kl. 18:00 for digital tilstedeværelse. Øvrig informasjon og påmelding finner du her.