https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/vannforsk-nov-14-021-1.jpg

Norsk Vann en felles merkevare?

avatarevuser
Oppdatert: 28 november 2014
Utspillet kom fra gründer, teknologiutvikler og CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern under et seminar om innovasjon og teknologiutvikling i norske kommuner i regi av VAnnforsk. Seminaret, som samlet et trettitalls deltakere fra forskningsmiljøer, offentlige etater og vannbransjen utviklet seg dermed til å bli et viktig første skritt på å samle en bransje, - ikke om en interesseorganisasjon, men om en felles merkevare. -I framtida kan vi trenge en sterk merkevare for ressursforvaltning og kapitalisering på vann, slik Statoil gjør det for olje og gass, mener Sibbern. VAnnforsk Det er fire år siden vannbransjen etablerte VAnnforsk for å fremme forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden.  Dermed er VAnnforsk blant annet kontaktpunktet for medlemmer overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer. Det stadig tilbakevendende spørsmålet for vannbransjen er om det er for mange kokker og dermed for mye søl. Det finnes mange gode eksempler på innovasjon og teknologiutvikling i kommunene, og under seminaret ble flere av disse trukket fram, for å få et innblikk i erfaringer, strategier og utfordringer som ønskes løst i fellesskap. Omsetning av kompetanse Carl Christian Sibbern hevdet at en samlet vannbransje med dyktige rådgivere, ledningseiere, entreprenører, utdannings- og forskningsmiljøer og en rekke yrkesgrupper kan øke sin kompetanse innen håndtering av verdens viktigste næringsmiddel.  Det handler om å omsette en kompetanse til verdier for en hel bransje. -Det er en rekke miljøer utenfor vannbransjen som har behov for den kompetanse som vår bransje besitter. Helse, forsvar, næring, samferdsel og kunnskap er eksempler, mente Sibbern. Ved å gå i allianse med andre forskningsmiljøer skapes det rammer for åpen innovasjon. Vi bygger økt kompetanse dersom vi samordner utfordringer og muligheter med andre næringer, hevdet han. Vann for Norge Sekretær i VAnnforsk, og sentral også i den administrative ledelsen i Norsk Vann, Kjetil Furuberg, ble overveldet av stemningen og tilliten som ble vist Norsk Vann blant seminardeltakerne.
-Jeg registrerer at det pågående omdømmeprosjektet i Norsk Vann er pekt på som viktig av mange her i dag, men her kommer det en bestilling om å samle Norge til et vannrike. Vi må ta med oss denne visjonen i den videre prosessen med å bygge bransjens omdømme. En slik utvikling vil kreve god forankring i hele vannbransjen, understreket han.