https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/05/Norsk-Vann-Kristiansand-2015-007-1.jpg

Norsk Vann deler ut omdømme- og bærekraftpriser

avatarevuser
Oppdatert: 11 mai 2016
Norsk Vanns Omdømmepris  og Bærekraftpris skal for første gang deles ut på Årskonferansen i Trondheim 6.-7. september. Frist for å melde inn gode kandidater er 15. juni. Selv med kort frist håper komiteen at det kommer mange gode forslag. Norsk Vann og vannbransjen har jobbet mye for å bedre bransjens omdømme, synlighet og rekruttering de senere årene. Det er Norsk Vanns samfunnskomite som har tatt initiativet til opprettelse av denne nye prisen. Komiteen ønsker å sette ytterligere fokus på alt det gode arbeidet som gjøres av Norsk Vanns medlemmer. Norsk Vann har hatt arbeidsgrupper for utdanning & rekruttering og kommunikasjon & synlighet. Vi har deltatt i et felles omdømmeprosjekt i bransjen sammen med blant annet Innovasjon Norge. Ut fra dette arbeidet har komiteen tatt initiativ til å opprette en egen omdømmepris, forklarer Thomas Langeland Jørgensen i Norsk Vann.  Forslag på kandidater sendes til thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no Kriterier for prisen Omdømmeprisen deles ut til et medlem i Norsk Vann, kommune eller selskap, som i løpet av det siste året har utmerket seg særskilt innenfor bygging av omdømme, synlighet eller rekruttering. Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder: Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering. Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann. Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!” Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene: Utøve god kommunikasjon ovenfor omverdenen Gjennom aktivt arbeid har styrket selvfølelsen internt hos kandidaten Synlighetskampanjer Rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet God omdømmebygging i lokalsamfunnet God synlighet i media (inkl. sosiale medier) Utvikle gode stands og aktiviteter ovenfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet Forslag til kandidater: Frist for å foreslå kandidater til Omdømmeprisen settes til 1. mai hvert år. Frist for 2016 er 15. juni Forslaget sendes til sekretariatet. Samfunnskomiteen vurderer alle innsendte forslag og innstiller ovenfor direktøren i Norsk Vann på den kandidaten de mener bør være prisvinner. Direktøren er beslutningsmyndighet.

Bærekraftprisen

Som del av Norsk Vanns arbeid med bærekraft, er det også opprettet en egen Bærekraftpris. Prisen skal stimulere aktører i vannbransjen til å utvikle og gjennomføre tiltak med bærekraft som sentral drivkraft.  Ved å etablere Bærekraftprisen ønsker Norsk Vann å stimulere bransjen til å dele gode eksempler med andre, til inspirasjon og kompetanseheving for hele bransjen. Prisen skal også bidra til å skape blest om de mange gode tiltak som utføres. Frist for å sende inn forslag er onsdag 15. juni. Selv med kort frist håper Norsk Vann på mange gode forslag. Forslag sendes til arne.haarr@norskvann.no Kriterier for prisen: Bærekraftprisen deles ut til et medlem i Norsk Vann, kommune eller selskap, som i løpet av det siste året har utmerket seg særskilt innenfor området bærekraft i vannbransjen. Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder: Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft. Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann. Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen: Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene: Bærekraftig virksomhetsstyring Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet Bruk av NoDig Lekkasjereduksjon Reduksjon av vann på avveie Energiproduksjon på vannforsyningssystem Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosesser Bruk av avløpsslam som ressurs Utnyttelse av biogass Overvannshåndtering og områdeplanlegging Forslag til kandidater: Frist for å foreslå kandidater til Bærekraftprisen settes til 1. mai hvert år, med unntak av første år. Forslaget sendes til sekretariatet. Avløpskomitéen vurderer alle innsendte forslag og innstiller ovenfor direktøren i Norsk Vann på den kandidaten de mener bør være prisvinner. Direktøren er beslutningsmyndighet. (Redigert med utgangspunkt i artikkel fra Norsk Vann)