https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/06/RIN-drikkevann-1.jpg

Norge på topp i vannkvalitet og lekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 11 juni 2018
-Norge har så mye vann at vi kan dekke behovet nesten for hele verden. Vi er i verdenstoppen både i kvalitet og kvantitet, men likevel har vi store utfordringer. Vi har alt for høy lekkasjeprosent, og rørfornyingen går alt for sakte. Vi må ta tak slik at ledningsnettet vårt ikke kollapser. Det sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen da hun i dag åpnet den 11. Nordiske Drikkevannskonferansen i Oslo. Åse Michaelsen understreket i sin åpningstale hvor viktig drikkevannet er for alt liv og for infrastrukturen i alle land. Ministeren kom også inn på utfordringen med mikroplast i drikkevannet.  Dette er et av de hete temaene som er dukket opp i media det siste året, og dette blir også et sentralt tema drikkevannskonferansen. Norge har vært aktiv når det gjelder sikkerhetsarbeid rundt drikkevannskilder, og folkehelseministeren oppfordret alle nordiske land til å øke sitt fokus på dette området. Det gjelder både kvalitet på vannet og arbeidet med å sikre kildene mot uønskede hendelser og terror. Konferansen, som samler 300 deltakere, er et samarbeid mellom de nordiske interesseorganisasjonene Norsk Vann,DANVA, Samorka, Svenskt Vatten, FIWA og NORDIWA. Representanter fra nasjonale komiteer for International Water Assosiation (IWA) deltar også i programarbeidet. Målet med konferansen er å oppdatere aktørene i nordisk vannbransje på det som skjer i bransjen og å se på muligheter for videre innovasjon og bærekraftige løsninger. Tar mikroplast på alvor Oppslag i ulike medier høsten 2017 satte fokus på forekomst av mikroplast i drikkevann globalt. Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast, og har derfor gjennomført en grundig norsk studie om forekomst av mikroplast i drikkevann. I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet. Prosjektet er finansiert og ledet av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet. Folkehelseinstituttet har foretatt en vurdering av potensielle helseeffekter basert på resultatene i prosjektet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. 115 foredragsholdere På konferansen vil det også foregå en rekke parallelle workshops, hvor målet er å løse aktuelle problemstillinger og emner som krever grundig diskusjon, i kombinasjon med kunnskapsdeling og erfaring fra forskjellige land.  Totalt skal 115 foredragsholdere bidra under den tre dager lange konferansen Sosialt program  I tillegg til det omfattende faglige programmet er det lagt opp til sosiale møteplasser. Det vil bli arrangert mottakelse på Oslo Rådhus mandag kveld, guidet gåtur på ettermiddagen tirsdag, som for øvrig ender opp på restaurant Gamle Logen, hvor konferansemiddagen vil finne sted. På onsdag arrangeres en teknisk befaring til Nedre Romerike Vannverk. NRV er det største vannverket i Norge med en elv som vannkilde, og her vil utfordringer knyttet til dette bli presentert.