https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/Kran-spring-vann-–-Kopi-1.jpg

Nordmenn er ikke opptatt av eget vannforbruk

avatarevuser
Oppdatert: 22 mars 2021
22. mars markerer Verdens vanndag, og årets tema er «Verdsetting av vann». En ny undersøkelse gjennomført av Geberit viser imidlertid at majoriteten av nordmenn slett ikke verdsetter tilgangen til vann – de er faktisk minst opptatt av det i Norden. På spørsmål om hva som er viktig ved valg av baderomsprodukter, er svarprosenten rundt betydningen av lavt vannforbruk i toaletter, kraner og dusjer gjennomgående lavere blant nordmenn sammenlignet de øvrige nordiske landene. Det kommer frem i en undersøkelse YouGov nylig har gjennomført på vegne av baderomsprodusenten Geberit. – At nordmenn ikke er veldig opptatt av eget vannforbruk, henger nok sammen med at vi her i landet er bortskjemte med god tilgang til vann. Men med tanke på hvilke rolle vannforbruk spiller i et mer bærekraftig samfunn, og hvor mye vi kan spare ved å foreta enkle grep i hverdagen, er det et varsku at så mange ikke anser det som viktig ved valg av nye produkter, sier Katharina Sølvberg, Head of Marketing i Geberit Norge. Mens 68 prosent av danske forbrukere er opptatt av at toalettet har et så lavt vannforbruk som mulig, svarer kun 42 prosent av nordmenn det samme. Sparedusjer, som vi kanskje er enda mer kjent med, er heller ingen prioritet blant majoriteten av nordmenn. Mens 42 prosent av nordmenn anser det som viktig med lavt vannforbruk ved kjøp av ny dusj, svarer til sammenligning 59 prosent av danske og 57 prosent av finske forbrukere det samme. – Vann er en av våre mest dyrebare ressurser, og i en verden hvor befolkningen øker og dermed også etterspørselen etter vann, må vi alle begynne å bruke vann mer ansvarlig. Det bør reflekteres i produktene vi velger, sier Sølvberg. Holdbarhet og arbeidsvilkår viktigst Ut i fra et bærekraftperspektiv, er det holdbarhet og reparasjonsmuligheter som anses som det viktigste når nordmenn skal kjøpe et nytt baderomsprodukt. 75 prosent svarer at dette er en viktig faktor – blant kvinner er svarprosenten hele 81 prosent. Dernest er en viktig faktor at produktene blir produsert et sted der arbeiderne behandles bra. Det svarer 55 prosent av norske menn og kvinner. At produktene er produsert nært hjemlandet, og dermed krever mindre transport, anses imidlertid ikke som viktig av mange. Kun 30 prosent anser det som viktig når de skal velge nye baderomsprodukter. – Det er fint å se at betydningen av holdbarhet er tydelig blant nordmenn. Hos Geberit har vi et høyt fokus på å lage holdbare og ressurssparende sanitærløsninger – hvert nye produkt skal være bedre og grønnere enn sin forgjenger, sier Sølvberg i pressemeldingen fra Geberit Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Geberit i perioden 25. – 31. januar 2021 blant et representativt utvalg på 1 005 nordmenn i alderen 30-65 år.