https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/04/Nedre-Romerike-NRANRV-033-1.jpg

Nordisk drikkevann-samling i Oslo

avatarevuser
Oppdatert: 04 april 2018
Norsk Vann er vertskap for den nordiske drikkevannskonferansen som holdes hvert andre år i de nordiske landene, og denne gang er det 11.gang konferansen arrangeres. Oslo er vertsby 11.-13.juni. Konferansen arrangeres i samarbeid med Dansk Vand- og Spildevandsforening, Svenkt Vatten, Finsk Water Utilities Association og Nordiwa. -Vårt mål er å arrangere en konferanse som skal oppdatere deltakerne på det siste innen vannsektoren i Norden, og gi mulighet for å vedlikeholde og skape nye kontakter blant nordiske kollegaer, sier ansvarlig for konferansen i Norsk Vann, avdelingsleder Kjetil Furuberg til VVS aktuelt. Årets konferanse åpnes av Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Vann og folkehelse hører sammen, og derfor er vi svært fornøyd med at regjeringen stiller med denne ministeren på årets konferanse, sier Furuberg. Han håper og tror at deltakerantallet i år blir minst like høyt som for 10 år siden. Nordisk drikkevannskonferanse har blitt arrangert hvert andre år i de nordiske landene siden 1989. Det er dermed 10 år siden sist Norge hadde ansvar for konferansen, og også den gang ble konferansen arrangert i Oslo. Ordfører Fabian Stang åpnet den gang storstua i Oslo rådhus til offisiell mottakelse for nærmere 300 deltakere. Variert program Kjetil Furuberg lover et variert program i en konferanse som er bygget opp med ulike workshops hvor målet er å løse aktuelle problemstillinger og emner som krever grundig diskusjon, i kombinasjon med kunnskapsdeling og erfaring fra forskjellige land.  I tillegg blir det presentasjoner i plenum og dialog i mindre grupper i tillegg til det sosiale programmet. Programmet er basert på mer enn 110 abstracts fra forskere, kommuner, konsulenter og offentlige myndigheter. I tillegg har programkomiteen invitert foredragsholdere til å snakke om kommende utfordringer som den nordiske vannbransjen står overfor. Plan og ledelse Etter den offisielle åpningen mandag 11.juni er det planlegging og ledelse som står på programmet i den faglige sesjonen. Jon Røstum fra Powel vil ta for seg digitalisering i vannsektoren basert på sikkerhetstruslene i sektoren. Det høye lekkasjenivået i Norge blir også satt under lupen i eget foredrag av Annika Malm og Gitte Marlene Jansen og i egne workshops Gema Sakti Raspati fra Sintef tar for seg vannforvaltning i et bærekraftig perspektiv, med bakgrunn i en studie fra Oslo VAV. Resten av åpningsdagen tar for seg bærekraftsmål i nordisk vannbransje. Her blir det innlegg fra både Norge, Danmark og Island. Fra norsk side er det Arne Harr fra Norsk Vann som vil orientere om den norske bærekraftstrategien for norsk vannindustri.  Det blir også arrangert en workshop om strategier for innovasjon i nordisk vannbransje med fokus på framtidig samarbeid. Tirsdagens program vil i all hovedsak handle om vannsikkerhet og kommunikasjon med brukerne i ulike situasjoner. Nasjonal vannvakt ved Folkehelseinstituttet har nå vært i drift i et drøyt år, og erfaringer fra første driftsår blir et eget tema denne dagen. Vakttelefonen har på dagtid vært bemannet av personer med kompetanse innen drikkevannshygiene, vannforsyning og smittevern ved Folkehelseinstituttet. Erfarne fagpersoner fra vannverksbransjen har besvart telefonen resten av døgnet, og har gjort en uvurderlig innsats dette første året, sier sekretariatsleder for Nasjonal vannvakt, Tora Scharffenberg ved Folkehelseinstituttet. Det blir også to sesjoner om hva som må gjøres for å sikre god vannkvalitet blant annet i lys av klimaendringene.  Distribusjons-utfordringene blir også et tema på årets konferanse. Onsdagens program er også fylt opp med presentasjoner og workshops. Her er det et spesielt fokus på naturlig organisk materiale i drikkevannet. En rapport om 50 års erfaring med kunstig infiltrasjon fra Uppsala står på programmet. Det blir også presentasjoner om ulike prosesser for best mulig vannkvalitet både fra Norge og Sverige. Sosialt program  I tillegg til det omfattende faglige programmet er det lagt opp til sosiale møteplasser. Det vil bli arrangert mottakelse på Oslo Rådhus på kvelden mandag 11. juni. Videre er det tilbud om å delta på en guidet gåtur på ettermiddagen tirsdag 12. juni, som ender opp på restaurant Gamle Logen, hvor konferansemiddagen vil finne sted. Siste konferansedag arrangeres en teknisk befaring til Nedre Romerike Vannverk (NRV), hvor det vil bli befaring på anlegget. NRV er det største vannverket i Norge med en elv som vannkilde, og her vil utfordringer knyttet til dette bli presentert.